Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Gmina nie może z urzędu umarzać należności z powodu trudności w ustaleniu dłużnika

Autor: Opracował Mariusz Jendra, specjalista w zakresie finansów publicznych
Aktualizacja: 2011-04-11 00:00

Rada gminy nie może wprowadzić zasady umarzania należności cywilnoprawnych z urzędu, jeśli nie można ustalić dłużnika (np. jego miejsca zamieszkania) – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody świętokrzyskiego z 9 lutego 2011 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»