Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej powinny być planowane w kwocie brutto

Autor: Tomasz Podleśny, specjalista w zakresie finansów publicznych
Aktualizacja: 2011-05-09 00:00

Jak powinno się planować wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej, biorąc pod uwagę fakt, że VAT rozliczany jest według struktury sprzedaży. Zaangażowanie środków finansowych będzie w wielkości brutto, ale czy wydatek w danym paragrafie też będzie ponoszony w wartości brutto, jeśli część podatku podlega odliczeniu?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»