Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy zawsze należy naliczać i pobierać odsetki od nieterminowych płatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Autor: Radosław Tyburczy, biegły sądowy z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, kierownik oddziału kontroli finansowej w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kontroli, autor licznych publikacji
Aktualizacja: 2015-10-01 13:37

Samorządowa jednostka budżetowa, realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, pobiera dochody z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zdarza się, że osoby, którym świadczone są te usługi, lub ich opiekunowie opóźniają się z terminem płatności określonym w wydanych decyzjach. Do tej pory za nieterminowe wpłaty naliczaliśmy, bez względu na kwotę, odsetki, które pobierane były razem z wnoszonymi opłatami. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»