Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Nowe jak stare - koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autor: Ewa Sławińska, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2015-10-19 02:14

Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą 11,60 zł. Tak wynika z rozporządzenia MF obowiązującego od 17 października 2015 r.

Minister Finansów zdecydował o kwotowym określeniu wysokości kosztów upomnienia. Dotychczas opłata ta była czterokrotnością opłaty dodatkowej za doręczenie upomnienia jako przesyłki poleconej. Opublikowanie nowego rozporządzenia nie spowodowało zmiany wysokości kosztów upomnienia, ponieważ opłata dodatkowa za przesyłkę poleconą wynosi 2,90 zł, a jej czterokrotność 11,60 zł. Przypomnijmy, że egzekucja administracyjna może być wszczęta, pod warunkiem że wierzyciel prześle zobowiązanemu upomnienie, przy czym koszt tego upomnienia obciąża zobowiązanego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej – Dz.U. z 2015 r., poz. 1526

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»