Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Spółdzielnia może sprzedać mieszkanie, gdy lokator zalega z opłatami – wyrok TK

Autor: Ewa Sławińska, prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2015-11-20 03:50

Artykuł 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z Konstytucją. Na podstawie tego przepisu spółdzielnia ma prawo do wystąpienia z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji – w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą czynszu. Wyrok TK obowiązuje od 19 października 2015 r., czyli od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2015 r., sygn. akt SK 11/13 – Dz.U. z 2015 r., poz. 1637

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»