Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Premier Szydło o szczegółach programu Rodzina 500+

Aktualizacja: 2015-12-21 08:54

Premier Beata Szydło odpowiadała w niedzielę wieczorem na Facebooku na pytania nadesłane przez internautów w ramach konsultacji społecznych programu Rodzina 500+. Program ma ruszyć w kwietniu przyszłego roku.

Rząd PiS zapowiedział, że wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł będzie jednym z jego priorytetów. Program "Rodzina 500+" ma wejść w życie, jak powiedziała premier Szydło w niedzielę, w kwietniu 2016 r., dzięki niemu rodzice otrzymają 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł miesięcznie (1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) świadczenie będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko.

Odpowiadając na pytania internautów, premier Szydło podkreśliła, że program Rodzina 500+ skierowany jest do wszystkich rodziców - także tych samotnie wychowujących dzieci oraz tzw. rodzin patchworkowych. Nie obejmie natomiast zawodowych rodzin zastępczych, do których skierowane są inne programy pomocy. Pieniądze będą wypłacane niezależnie od tego, czy rodzice pracują i płacą podatki. Zawarte w nazwie programu 500 zł to kwota netto, od której nie będą odprowadzane podatki.

Wiele pytań dotyczyło sposobu wyliczania dochodu na osobę w rodzinie. Wątpliwości wzbudzała sytuacja rodzin najbiedniejszych, które korzystają z pomocy społecznej. Jeżeli świadczenie z programu Rodzina 500+ wliczane byłoby do dochodów takich rodzin, w niektórych wypadkach spowodowałoby to przekroczenie przez nie progu finansowego, od którego nie przysługują świadczenia z pomocy społecznej. Premier zapowiedziała, że ostateczny kształt programu ustalony zostanie po konsultacjach społecznych, ale jego twórcy obecnie skłaniają się do tego, aby pieniądze z programu Rodzina 500 + nie były wliczane do dochodów.

Jak tłumaczyła Szydło, programem Rodzina 500+ zostaną objęci polscy emigranci, którzy żyją w innych krajach, natomiast dla uchodźców, którzy szukają schronienia w Polsce, skierowane są inne programy pomocowe. Skorzystanie z programu nie spowoduje utraty ulgi podatkowej na dzieci. Według premier budżet państwa przygotowany jest do realizacji tego programu, nie wpłynie on też na wzrost zadłużenia czy deficytu budżetowego.

Rodzina 500+ to pierwszy element kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin. Premier zapowiedziała też program mieszkaniowy, którego szczegóły przedstawi w pierwszej połowie przyszłego roku. "Dla mojego rządu priorytetem jest rodzina" - zadeklarowała premier.

W ramach konsultacji społecznych pytania dotyczące programu Rodzina 500+ można przesyłać na adres: rodzina500plus@kprm.gov.pl.

(PAP)

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»