Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Jaki charakter ma opłata za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości

Autor: Piotr Wancke, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego
Aktualizacja: 2016-02-24 14:15

Czy w przypadku opłaty dodatkowej nakładanej na użytkownika wieczystego w drodze decyzji administracyjnej z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste w sytuacji niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, właściwy organ ma obowiązek ją ustalić, czy też może odstąpić od jej ustalenia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»