Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak jednostki samorządu terytorialnego mają dokonać centralizacji rozliczeń VAT

Autor: Radosław Kowalski, doradca podatkowy, wykładowca na szkoleniach z dziedziny podatków
Aktualizacja: 2016-03-01 09:11

Wyrok TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) zakończył prowadzone od lat dyskusje na temat podmiotowości podatkowej w VAT gminnych jednostek budżetowych. Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że taka jednostka nie powinna być samodzielnym podatnikiem VAT. Korzystając z argumentów Trybunału NSA w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że takiego statusu nie mogą mieć również samorządowe zakłady budżetowe (uchwała NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15). Ministerstwo Finansów dało gminom termin do końca 2016 r. na centralizację rozliczeń. Jednak trwają prace nad specustawą, która ureguluje w szczególny sposób zagadnienie scalenia na potrzeby VAT gmin z ich jednostkami. Nowa ustawa wymaga od gmin podjęcia działań jeszcze w tym roku.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»