Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak jednostki samorządu terytorialnego mają dokonać centralizacji rozliczeń VAT

Autor: Radosław Kowalski, doradca podatkowy, wykładowca na szkoleniach z dziedziny podatków
Aktualizacja: 2016-03-01 09:11

Wyrok TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) zakończył prowadzone od lat dyskusje na temat podmiotowości podatkowej w VAT gminnych jednostek budżetowych. Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że taka jednostka nie powinna być samodzielnym podatnikiem VAT. Korzystając z argumentów Trybunału NSA w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że takiego statusu nie mogą mieć również samorządowe zakłady budżetowe (uchwała NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15). Ministerstwo Finansów dało gminom termin do końca 2016 r. na centralizację rozliczeń. Jednak trwają prace nad specustawą, która ureguluje w szczególny sposób zagadnienie scalenia na potrzeby VAT gmin z ich jednostkami. Nowa ustawa wymaga od gmin podjęcia działań jeszcze w tym roku.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»