Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb JST

Autor: Wioletta Kępka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej
Aktualizacja: 2016-03-10 05:42

Pogarszająca się sytuacja finansowa sektora samorządowego powoduje, że niektóre jednostki po wyczerpaniu możliwości tradycyjnego zadłużania się sięgają po niestandardowe instrumenty finansowania, które nie są wykazywane po stronie długu budżetowego. Może to doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego JST, czego są już spektakularne przykłady. Dlatego RIO proponują wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą możliwości sięgania po takie źródła finansowania.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»