Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb JST

Autor: Wioletta Kępka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej
Aktualizacja: 2016-03-10 05:42

Pogarszająca się sytuacja finansowa sektora samorządowego powoduje, że niektóre jednostki po wyczerpaniu możliwości tradycyjnego zadłużania się sięgają po niestandardowe instrumenty finansowania, które nie są wykazywane po stronie długu budżetowego. Może to doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego JST, czego są już spektakularne przykłady. Dlatego RIO proponują wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą możliwości sięgania po takie źródła finansowania.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»