Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb JST

Autor: Wioletta Kępka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce samorządowej
Aktualizacja: 2016-03-10 05:42

Pogarszająca się sytuacja finansowa sektora samorządowego powoduje, że niektóre jednostki po wyczerpaniu możliwości tradycyjnego zadłużania się sięgają po niestandardowe instrumenty finansowania, które nie są wykazywane po stronie długu budżetowego. Może to doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego JST, czego są już spektakularne przykłady. Dlatego RIO proponują wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą możliwości sięgania po takie źródła finansowania.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»