Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Skrajne traktowanie dostępu do informacji publicznej

Autor: Rafał Osiński
Aktualizacja: 2016-03-11 05:23

Powszechny dostęp do informacji publicznej, również tej z zakresu finansów publicznych, jest fundamentem państwa demokratycznego. Obecna ustawa regulująca tę materię, która funkcjonuje w Polsce od 2002 roku, przyznaje obywatelom sporo praw i przywilejów. Praktyka jednak w wielu przypadkach rozmija się z zapisami. Na stronach internetowych instytucji publicznych można się natknąć na ogólniki bądź kompletny brak informacji, zaś próby jej pozyskania nierzadko okazują się bezskuteczne.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»