Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Kiedy można pobrać opłatę za udostępnienie informacji publicznej

Autor: Marcin Binaś
Aktualizacja: 2016-03-31 06:17

Mieszkaniec gminy złożył w sekretariacie urzędu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii protokołów z dwóch ostatnich sesji rady gminy. W odpowiedzi otrzymał pismo, w którym został poinformowany o obowiązku wniesienia z tego tytułu opłaty. Czy słusznie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»