Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Nadzór w administracji rządowej

Autor: Agata Sobolewska
Aktualizacja: 2016-04-01 05:16

Brak legalnej definicji, a także ujęcia systemowego nadzoru oraz kontroli zarządczej, niedocenienie wagi niewładczych narzędzi nadzoru powodują, że w wielu instytucjach administracji rządowej nie funkcjonuje odpowiedni system nadzoru, działania podejmowane w jego ramach są nieskoordynowane, a nadzór staje się nieskuteczny i nieefektywny.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»