Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Nadzór w administracji rządowej

Autor: Agata Sobolewska
Aktualizacja: 2016-04-01 05:16

Brak legalnej definicji, a także ujęcia systemowego nadzoru oraz kontroli zarządczej, niedocenienie wagi niewładczych narzędzi nadzoru powodują, że w wielu instytucjach administracji rządowej nie funkcjonuje odpowiedni system nadzoru, działania podejmowane w jego ramach są nieskoordynowane, a nadzór staje się nieskuteczny i nieefektywny.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»