Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Błędy w sprawozdaniach samorządów

Autor: Anna Samelak, specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

W sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego występują powtarzające się nieprawidłowości. Można je podzielić na kilka grup tematycznych, np. dotyczące otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, prowadzenia dziennika itd. Przedstawiamy najczęściej powtarzające się błędy wraz z wymogami określonymi przez przepisy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»