Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych i wpłaty na PFRON

Aktualizacja: 2019-11-25 06:07

Od 1 grudnia 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie pracowników młodocianych. Pracodawcy zapłacą także więcej na PFRON.

Od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie:

  • 246,58 zł dla pracowników w trakcie I roku nauczania,
  • 295,90 zł dla pracowników w trakcie II roku nauczania,
  • 345,21 zł dla pracowników w trakcie III roku nauczania.

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. zwiększą się także wpłaty na PFRON, które muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawca będzie wpłacać kwotę stanowiącą iloczyn 2004,69 zł i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wzrost spowodowany jest wyższym przeciętnym wynagrodzeniem w III kwartale 2019 r., które wyniosło 4931,59 zł.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1072)

Oprac. Tomasz Kowalski

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»