Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych i wpłaty na PFRON

Aktualizacja: 2019-11-25 06:07

Od 1 grudnia 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie pracowników młodocianych. Pracodawcy zapłacą także więcej na PFRON.

Od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie:

  • 246,58 zł dla pracowników w trakcie I roku nauczania,
  • 295,90 zł dla pracowników w trakcie II roku nauczania,
  • 345,21 zł dla pracowników w trakcie III roku nauczania.

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. zwiększą się także wpłaty na PFRON, które muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawca będzie wpłacać kwotę stanowiącą iloczyn 2004,69 zł i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wzrost spowodowany jest wyższym przeciętnym wynagrodzeniem w III kwartale 2019 r., które wyniosło 4931,59 zł.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1072)

Oprac. Tomasz Kowalski

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»