Czwartek, 06.05.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaką formę współpracy najlepiej wybrać

  2021.05.04

  Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób do prac sezonowych, mają do wyboru kilka form współpracy. Do najpopularniejszych z nich należą przede wszystkim umowa o pracę (w tym umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianego), umowy cywilnoprawne czy umowa o pracę tymczasową. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących osób do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie.

  ...»

 • Karty paliwowe – problemy z odliczaniem podatku

  2021.04.26

  Interpretacja ogólna MF z 15 lutego 2021 r. nie rozwiązała problemów podatników korzystających z kart paliwowych wystawianych przez pośredników. Zawiera jedynie pewne wskazówki przyjęcia, że dana transakcja powinna być traktowana jako usługa finansowa, a nie dostawa paliwa. Zasadniczo nabywca paliwa otrzymujący faktury od pośrednika nie powinien odliczać z nich VAT, jeżeli jest pewny, że faktury de facto nie dokumentują dostawy paliwa, a usługę finansową zwolnioną z VAT. Jeżeli jednak działa w dobrej wierze, ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury, a skorygować ją dopiero po otrzymaniu korekty od pośrednika. Można tak wnioskować z wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20.

  ...»

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

  2021.04.19

  Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Nowe wersje formularzy CIT, przesunięcie terminu rozliczenia rocznego i informacji składanej przez podatników, który wybrali tzw. estoński CIT

  2021.04.12

  Opublikowano nowe wersje zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8AB, a także informacji CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ oraz CIT/WZG. Na tych drukach podatnicy CIT powinni dokonać rozliczenia rocznego. Nowość stanowi wprowadzenie wzoru informacji - CIT/KW, składanej przez podatników, którzy wybrali tzw. estoński CIT. Informujemy również, że Ministerstwo Finansów wydłuży termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2021 r. W tym samym terminie będą składali wymagane informacje podatnicy, którzy wybrali tzw. estoński CIT i których pierwszy rok opodatkowania w tej formie rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

  ...»

 • Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć

  2021.04.06

  Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.

  ...»

 • Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o Tarczy 8.0.

  2021.03.29

  Na początku marca na portalu biznes.gov.pl opublikowano podstawowe informacje dotyczące zakresu i sposobu uzyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach tarczy 8.0. Przedstawiamy pełną treść komunikatu.

  ...»

 • Jak zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

  2021.03.22

  Jedną z kluczowych zmian w podatku akcyzowym, wprowadzoną od 1 lutego 2021 r., jest utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zastąpił on dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych, właściwych w sprawach akcyzy. Zarówno podmioty, które będą rejestrowały się do akcyzy po raz pierwszy, jak i podatnicy dotychczas zarejestrowani w akcyzie będą musieli dopełnić skomplikowanych formalności rejestracyjnych poprzez portal PUESC. Na uzupełnienie rejestracji podatnicy mają czas do 30 czerwca 2021 r.

  ...»

 • Jak od 1 października 2021 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.03.15

  Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mogli nadal wystawiać papierowe oraz elektroniczne faktury - w dowolnym formacie lub ustrukturyzowanym. Faktury wystawiane w ustrukturyzowanym formacie będą trafiały do Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Korzystanie z niego do końca 2022 r. będzie dobrowolne.

  ...»

 • Rozliczenie konta płatnika składek – jak ustalić saldo składkowe i ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek

  2021.03.08

  Płatnik, który chce się dowiedzieć, jakie jest jego saldo konta rozliczeniowego w ZUS, może złożyć wniosek o rozliczenie konta płatnika składek na formularzu RD-3. Natomiast płatnik, który uregulował należności składkowe, a następnie ZUS udzielił mu zwolnienia z ich opłacenia, np. w ramach Tarczy antykryzysowej, może wystąpić o zwrot tych składek. Aby je odzyskać, składa wniosek do ZUS o symbolu RZS-P.

  ...»

 • Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.

  2021.03.01

  Pomimo trwania pandemii COVID -19 firmy nie mogą liczyć na przesunięcie terminów prac księgowych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Przypomnijmy, jakie prace księgowe muszą zostać wykonane w marcu 2021 r.

  ...»

 • Jak sporządzić zeznanie roczne PIT za 2020 r. po zmianach

  2021.02.22

  Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy PIT muszą złożyć zeznanie roczne za 2020 r. W rozliczeniu tym nie brakuje nowych rozwiązań. Po raz pierwszy podatnicy będą rozliczali ulgę na złe długi. Służy do tego nowy załącznik PIT/WZ. Będą również mogli dokonać odliczeń darowizn, jakie w 2020 r. przekazali w związku z panującą epidemią COVID-19. Do tego ulga dla młodych czy nowe limity kosztów pracowniczych, które w 2020 r. po raz pierwszy obowiązywały przez cały rok. Jak poruszać się w gąszczu tych zmian, omawiamy w niniejszym raporcie.

  ...»

 • Kto skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego

  2021.02.15

  Płatnicy składek,  którzy korzystali z tarczy antykryzysowej 6.0 skierowanej do przedsiębiorców z wybranych branż, będą mogli ponownie skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Świadczenie postojowe dla niektórych branż przysługuje dwukrotnie.  Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy natomiast grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. Natomiast do 15 marca 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za  okres od lipca do września 2020 r.  Przysługuje ono podmiotom które do 31 października 2020 r. złożyły do ZUS deklaracje rozliczeniowe za te miesiące.

  ...»

 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w oświadczeniu klienta biura rachunkowego dla celów oznaczenia transakcji

  2021.02.08

  W związku z obowiązkiem oznaczania transakcji w ewidencji i JPK wiele biur rachunkowych zamierza zwracać się do klientów z prośbą o składanie oświadczeń o faktach znanych wyłącznie klientowi, niezbędnych dla właściwego oznaczenia transakcji. Przedstawiamy przykładowe wzory takich oświadczeń, z zastrzeżeniem, że nie są one wymagane ani regulowane przez prawo podatkowe.

  ...»

Tematy tygodnia

Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaką formę współpracy najlepiej wybrać

2021-05-04

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób do prac sezonowych, mają do wyboru kilka form współpracy. Do najpopularniejszych z nich należą przede wszystkim umowa o pracę (w tym umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianego), umowy cywilnoprawne czy umowa o pracę tymczasową. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących osób do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie.

...»

Wszystkie tematy ...»