Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

  2022.10.03

  Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

  ...»

 • Kontrola płatności w transgranicznym handlu elektronicznym – zmiany w VAT od 2024 r.

  2022.09.26

  Od 2024 r. na poziome unijnym będą kontrolowane płatności dotyczące transakcji transgranicznych. Zostanie utworzony centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP). Ma to pozwolić na kontrolę rozliczeń VAT z tytułu sprzedaży e-commerce. W związku z tym na dostawców usług płatniczych będzie nałożony obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji transakcji płatniczych związanych z transgranicznym handlem elektronicznym.

  ...»

 • Slim VAT 3 od 2023 r. – projekt ustawy

  2022.09.19

  MF opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. W wyniku tej nowelizacji zostanie wprowadzonych wiele uproszczeń, m.in. dotyczących stosowania proporcji, odliczania VAT od WNT, korzystania ze statusu małego podatnika. Ustawodawca postanowił uregulować również zasady rozliczeń, które wynikały dotychczas z praktyki, np. dotyczące stosowania kursów walut przy korektach. Większość zmian wejdzie w życie od 2023 r.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych osoby współpracującej z przedsiębiorcą

  2022.09.12

  Osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem prawo do zasiłku chorobowego nabywa po okresie wyczekiwania wynoszącym 90 dni. ZUS może podważyć prawo do zasiłku z FUS, a także jego wysokość, w przypadku gdy osoba współpracująca, np. mąż czy żona, zostanie zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako pracownik lub zostanie zgłoszona prawidłowo, ale współpraca jest pozorna. Wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby współpracującej również podlega kontroli ZUS i może zostać zakwestionowana. Stanie się tak, jeżeli wynagrodzenie jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do rodzaju wykonywanych przez nią czynności.

  ...»

 • Przychody zwolnione ze składek ZUS – jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z preferencji w tym zakresie

  2022.09.05

  Nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez zatrudnione osoby stanowią przychód, od którego są należne składki ubezpieczeniowe. Wartość niektórych z nich, po spełnieniu określonych warunków, może być zwolniona z tych składek. Aby uzyskać w tym zakresie oszczędności, niezbędna jest prawidłowa interpretacja przepisów, które wyłączają określony przychód z oskładkowania.

  ...»

 • Jakie zmiany w podatku dochodowym są planowane na 2023 r. – zestawienie tabelaryczne

  2022.08.29

  W sierpniu 2022 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag wniesionych w trakcie opiniowania projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT. Tym samym projekt niedługo może być zatwierdzony przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Zmiany zawarte w projekcie mają wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z projektem podatnicy nie zapłacą minimalnego podatku dochodowego za 2022 r., sama konstrukcja tego podatku ma być zmieniona. Mają być też uchylone przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Nie są to jedyne projektowane zmiany. Zmiany obejmą głównie podatek dochodowy od osób prawnych, ale będą także zmiany wspólne dla CIT i PIT.

  ...»

 • Jak ustalić stawkę VAT - instrukcja

  2022.08.22

  To do podatnika należy określenie, jak ma być opodatkowana wykonywana przez niego czynność. Wymaga to wielu ustaleń. Krajowa Informacja Skarbowa przygotowała instrukcję dla podatników.

  ...»

 • Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

  2022.08.01

  W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

  ...»

 • Kontrola PIP – jak pracodawca powinien się do niej przygotować

  2022.07.25

  Zakres działania inspekcji pracy jest tak szeroki, że w praktyce kontroli może spodziewać się każdy podmiot zatrudniający pracobiorców - niezależnie od podstawy prawnej ich zatrudnienia. Właściwe przygotowanie się do takiej kontroli wymaga dobrej znajomości jej zasad, jak również praktyki postępowania PIP.

  ...»

 • Obrót bezgotówkowy i gotówkowy w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych

  2022.07.18

  Tradycyjną formą zapłaty za dokonywane transakcje jest zapłata w gotówce, tj. za pomocą banknotów lub monet. Transakcje opłacane w gotówce generują u przedsiębiorców tzw. obrót gotówkowy. Wszelkie inne sposoby zapłaty generują u przedsiębiorców tzw. obrót bezgotówkowy. Najczęściej obrót bezgotówkowy jest aktywowany poprzez opłacanie transakcji przelewem albo z wykorzystaniem karty płatniczej lub płatności elektronicznej. Jednak sposobów na bezgotówkowe opłacanie transakcji jest o wiele więcej, np. potrącenie, zapłata czekiem czy kryptowalutą. W przeciwieństwie do płatności gotówkowych po płatnościach bezgotówkowych niemal zawsze pozostaje ślad, np. w postaci zapisów bankowych. W związku z tym prawodawca preferuje tę właśnie formę dokonywania płatności. Z jednej strony następuje to przez nakaz dokonywania niektórych płatności w sposób bezgotówkowy, z drugiej zaś poprzez zachęty do dokonywania takich płatności. W raporcie na przykładach wyjaśniamy, jakie są skutki obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych.

  ...»

 • Oświadczenie PIT-2 – zasady wypełniania i stosowania po zmianie przepisów

  2022.07.11

  Od 1 lipca 2022 r. m.in. pracodawcy stosują do ustalenia wysokości zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy nową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 300 zł miesięcznie. Prawo do tego zmniejszenia przysługuje jednak tylko tym pracownikom, którzy złożyli pracodawcy oświadczenie PIT-2. Do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą może stosować tylko jeden płatnik podatku (którym oprócz pracodawcy jest najczęściej ZUS). Od 1 stycznia 2023 r. podatnik, który osiąga przychody z więcej niż jednego źródła, będzie mógł upoważnić nawet 3 płatników (w tym zleceniodawcę) do uwzględniania tego zmniejszenia w odpowiedniej części przy obliczaniu zaliczki na podatek, składając im w tym celu oświadczenie. Jest to rewolucyjna zmiana w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.

  ...»

 • Zasady kontroli ubezpieczonych przebywających na zwolnieniach lekarskich przez płatników składek

  2022.07.04

  Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich i ich kontroli formalnej jest uprawniony ZUS i płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych. W przypadku gdy ubezpieczonych jest mniej, kontrolę przeprowadza ZUS, także na wniosek płatnika składek, który nie ma takiej możliwości.

  ...»

 • Jak rozliczyć podatek naliczony od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT

  2022.06.27

  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»