Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

  2018.04.16

  Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

  ...»

 • Jakie zmiany dla osób prowadzących własną firmę wprowadza Konstytucja Biznesu

  2018.04.09

  Konstytucja Biznesu to zawarty w pakiecie 5 ustaw zbiór przepisów, których zadaniem jest ułatwienie prowadzenia własnego biznesu, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Największe zmiany wprowadzono dla przedsiębiorców, którzy zaczynają prowadzenie własnej działalności. Dla nich przewidziano tzw. ulgę na start, polegającą na półrocznym zwolnieniu z opłacania części obowiązkowych składek ZUS. Ponadto działalność gospodarcza przynosząca najmniejsze przychody nie będzie rejestrowana w CEIDG, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

  ...»

 • Jak powinien postąpić przedsiębiorca w przypadku administracyjnej zmiany adresu prowadzenia działalności

  2018.04.03

  Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego zainicjowała w całym kraju proces zmiany nazw ulic. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pod adresem, który został w ten sposób zmieniony, mają obowiązek aktualizacji swoich danych zarówno w urzędzie skarbowym, jak i w KRS albo CEIDG.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Prawo przedsiębiorców – korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą

  2018.03.26

  6 marca 2018 r. Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wprowadzone tą ustawą. Omawiana ustawa, tak jak inne ustawy tworzące pakiet Konstytucja Biznesu, wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia.

  ...»

 • Jak od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej

  2018.03.19

  1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przechowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Ponadto skróceniu do 10 lat ulegnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja wprowadza także raport informacyjny, za pomocą którego płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS dane ubezpieczonego.

  ...»

 • Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy

  2018.03.12

  W przypadku gdy sytuacja finansowa pracodawcy nie jest dobra, istnieje możliwość zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy. Zawieszenie może dotyczyć postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Porozumienie zawiera się na okres do 3 lat.

  ...»

 • Jak prawidłowo sporządzić informację ZUS ZSWA za 2017 rok

  2018.03.05

  Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę w szczególnym charakterze do 3 kwietnia 2018 roku mają obowiązek przekazania do ZUS wypełnionego formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Dokument ten powinien zawierać informacje o pracownikach, za których płatnik był zobowiązany opłacać składkę na FEP w ubiegłym roku. Składanie druku ZUS ZSWA w trakcie roku obowiązuje płatnika w określonych sytuacjach, np. jeżeli pracownik wystąpi w danym roku do ZUS z wnioskiem o emeryturę pomostową.

  ...»

 • Jak sprawdzić swojego kontrahenta – „czarna lista podatników”

  2018.02.26

  Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT mają ułatwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów. Są dostępne dla podatników od 13 stycznia 2018 r. na stronie MF.

  ...»

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

  2018.02.19

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

  ...»

 • Jakie ograniczenia w pracy w placówkach handlowych w niedziele będą obowiązywać od 1 marca 2018 r.

  2018.02.12

  W 2018 r. zakaz handlu w niedziele nie będzie dotyczył pierwszej i ostatniej niedzieli w miesiącu. Nie będzie też obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w jedną niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

  ...»

 • Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r.

  2018.02.05

  PIT-WZ to wniosek podatnika o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego. Służy on wskazaniu informacji o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków, na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na podstawie tych danych oraz wartości wykazanych przez płatników (np. pracodawców i organy rentowe) w informacjach podatkowych urząd skarbowy jest w stanie przygotować roczne zeznanie podatkowe PIT-37.

  ...»

 • Co się zmieniło w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r.

  2018.01.22

  Od 1 stycznia 2018 r. w życie weszło kilka ważnych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został roczny limit autorskich kosztów uzyskania przychodu z poziomu 42 764 zł do kwoty 85 528 zł. Podwyższone zostały również limity zwolnień podatkowych stosowanych w stosunku do niektórych świadczeń przyznawanych zatrudnionym. Przykładowo do 1000 zł wzrósł limit zwolnienia wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej w ramach zfśs.

  ...»

 • Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO

  2018.01.15

  Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO. Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio w prawie polskim i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Zwiększa ono ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym pracowników.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»