Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

  2018.02.19

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

  ...»

 • Jakie ograniczenia w pracy w placówkach handlowych w niedziele będą obowiązywać od 1 marca 2018 r.

  2018.02.12

  W 2018 r. zakaz handlu w niedziele nie będzie dotyczył pierwszej i ostatniej niedzieli w miesiącu. Nie będzie też obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w jedną niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

  ...»

 • Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r.

  2018.02.05

  PIT-WZ to wniosek podatnika o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego. Służy on wskazaniu informacji o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków, na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na podstawie tych danych oraz wartości wykazanych przez płatników (np. pracodawców i organy rentowe) w informacjach podatkowych urząd skarbowy jest w stanie przygotować roczne zeznanie podatkowe PIT-37.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Co się zmieniło w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r.

  2018.01.22

  Od 1 stycznia 2018 r. w życie weszło kilka ważnych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został roczny limit autorskich kosztów uzyskania przychodu z poziomu 42 764 zł do kwoty 85 528 zł. Podwyższone zostały również limity zwolnień podatkowych stosowanych w stosunku do niektórych świadczeń przyznawanych zatrudnionym. Przykładowo do 1000 zł wzrósł limit zwolnienia wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej w ramach zfśs.

  ...»

 • Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników wprowadza RODO

  2018.01.15

  Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO. Rozporządzenie to będzie stosowane bezpośrednio w prawie polskim i nie wymaga implementacji do porządku krajowego. Zwiększa ono ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym pracowników.

  ...»

 • Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

  2018.01.15

  Z początkiem 2018 r. weszło w życie kilka ważnych zmian w zakresie zatrudniania pracowników. Najważniejsze z nich dotyczą powierzania pracy cudzoziemcom oraz rozliczania składek ZUS. W publikacji przedstawiamy przegląd wybranych zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych wraz z oceną nowych regulacji. Nie wszystkie bowiem zmiany są korzystne dla pracodawców.

  ...»

 • Jakie deklaracje oraz informacje podatkowe za 2017 r. należy złożyć do 31 stycznia 2018 r.

  2018.01.08

  Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy mają obowiązek złożyć deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. Termin ten dotyczy zarówno płatników, którzy przekazują wskazane dokumenty organowi podatkowemu w formie elektronicznej, jak i płatników, którzy mogli wybrać do tego celu formę papierową. Płatnicy korzystający z formy papierowej muszą w tym samym terminie przekazać do właściwego urzędu skarbowego informacje PIT-11 i PIT-8C za 2017 r. Począwszy od przychodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. płatnicy nie dokonują rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40.

  ...»

 • Jak w 2018 r. uwzględniać kwotę wolną w comiesięcznych zaliczkach na podatek

  2018.01.02

  W 2018 r. pracodawcy stosują kwotę zmniejszenia zaliczki podatkowej w wysokości 46,33 zł miesięcznie (o ile dysponują złożonym przez zatrudnioną osobę oświadczeniem PIT-2), ale w dwóch przypadkach kwoty tej nie powinni uwzględniać. Chodzi tu o sytuację, gdy podstawa opodatkowania pracownika przekroczy próg podatkowy wynoszący 85 528 zł albo wówczas, kiedy pracownik złoży stosowne oświadczenie. Omawianą kwotę stosuje się także w miesiącu, w którym dochód pracownika okaże się w skali roku wyższy od ww. górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

  ...»

 • Jakie zmiany w podatkowych rozliczeniach z pracownikami będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

  2017.12.27

  Od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywać wyższe limity zwolnień podatkowych m.in. w zakresie zapomóg, świadczeń z zfśs i dopłat do wypoczynku. Określono też rodzaje przychodów, do których będzie możliwe zastosowanie tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodów, oraz podwyższono o 100% limit roczny tych kosztów. Ponadto wprowadzono definicję programów motywacyjnych organizowanych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przez spółki akcyjne. Zmiany w ww. zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o pdof.

  ...»

 • Jak ustalić wymiar czasu pracy w 2018 r.

  2017.12.25

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym. W całym 2018 r. wymiar czasu pracy wynosi 2008 godzin. Jego wielkość uzależniona jest od tego, na jakie dni przypadają konkretne miesiące w roku kalendarzowym oraz jak rozkładają się w nich święta. W przyszłym roku wymiar czasu pracy obniży święto Trzech Króli (6 stycznia), które przypada w sobotę. Będą też święta przypadające w niedzielę, które nie obniżają wymiaru czasu pracy (1 stycznia – Nowy Rok, 1 kwietnia – Wielkanoc, 20 maja – Zielone Świątki, 11 listopada – Święto Niepodległości).

  ...»

 • Świadczenia świąteczne dla kontrahentów – przychody, koszty oraz składki ZUS

  2017.12.18

  Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania prezentami m.in kontrahentów. Wielu przedsiębiorców organizuje dla nich również spotkania świąteczne.

  ...»

 • Kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków przez podatników VAT

  2017.12.11

  W 2018 r. na podatników VAT zostały nałożone liczne obowiązki. Ich zakres zostanie poszerzony od 1 lipca 2018 r. o przekazywanie w strukturze JPK faktur, ksiąg.

  ...»

 • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. – elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT

  2017.12.04

  Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W takiej samej formie trzeba będzie składać deklaracje VAT.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»