Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak podatnicy dokonujący sprzedaży TAX FREE powinni przygotować się do zmian od 2022 r.

  2021.08.23

  Od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Dlatego od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do zmian.

  ...»

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę – najważniejsze zasady

  2021.08.16

  Rozwiązanie umowy o pracę powoduje zakończenie stosunku pracy łączącego pracodawcę z pracownikiem. Może ono nastąpić z upływem okresu trwania umowy o pracę, na podstawie porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Do zakończenia stosunku pracy może też dojść w przypadku jego wygaśnięcia.

  ...»

 • Jak rozliczać w kosztach podatkowych odpisy na fundusz na cele inwestycyjne

  2021.08.02

  Fundusz na cele inwestycyjne - fundusz tworzony przez podatników CIT (wyodrębniony w kapitale rezerwowym). Odpisy na ten fundusz podatnicy mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowym skutkiem wyboru korzystania z funduszu na cele inwestycyjne jest przyspieszenie w czasie rozliczenia podatkowego wydatków inwestycyjnych. Nie dochodzi tu do zwiększenia kosztów czy zmiany sposobu opodatkowania dochodów.

  ...»

 • Pakiet VAT e-commerce z nowym modelem rozliczania VAT

  2021.07.26

  Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje pakiet VAT e-commerce. Wprowadza on nowy model rozliczania VAT przez podatników dokonujących sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz podatników, którzy sprzedają na terenie UE towary importowane sprowadzane z zagranicy. Nowością jest uznanie interfejsów elektronicznych za sprzedawców odpowiedzialnych za zapłatę należnego VAT. Do rozliczeń według nowego modelu niezbędna jest rejestracja do procedury OSS lub IOSS.

  ...»

 • Zatrudnianie do prac sezonowych

  2021.07.19

  Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

  ...»

 • Usprawiedliwianie nieobecności pracownika z powodu szczepień

  2021.07.12

  Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi. Z tego powodu pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na szczepienie. Pracodawca może uznać nieobecność w związku ze szczepieniem za usprawiedliwioną. Pracownik nie ma wówczas prawa do wynagrodzenia.

  ...»

 • Rozliczanie okresów izolacji i kwarantanny w dokumentacji ZUS

  2021.07.05

  Jeżeli pracownik został objęty obowiązkową kwarantanną, izolacją lub pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, pracodawca musi złożyć w ZUS raporty świadczeniowe (RSA) i rozliczeniowe (RCA). Natomiast jeśli w okresie objęcia kwarantanną lub izolacją albo sprawowania opieki z powodu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem placówki, do której uczęszcza dziecko do lat 8, wywołanych epidemią COVID-19, pracownik miał już nabyte prawo do innego świadczenia chorobowego lub z tytułu macierzyństwa albo otrzymał wynagrodzenie za pracę, to izolacja lub kwarantanna nie zastępuje tych okresów. W przypadku gdy niemożność wykonywania pracy z powodu izolacji lub kwarantanny przypada też po okresie pobierania tych pierwszych świadczeń i należności, trzeba ustalić, czy za odosobnienie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, i rozliczyć je w dokumentacji ZUS z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy.

  ...»

 • SLIM VAT2, Grupy VAT i Podatnik bezgotówkowy – planowane zmiany w VAT

  2021.06.28

  SLIM VAT2 to pakiet kolejnych uproszczeń, który ma zostać wprowadzony w rozliczeniach VAT od października 2021 r. Grupy VAT i Podatnik bezgotówkowy to projekty, które mają być wdrożone od 2022 r.

  ...»

 • Obowiązek składania sprawozdań finansowych do Szefa KAS w 2021 r. – dokumenty, terminy i sankcje

  2021.06.21

  Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe oraz podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązani złożyć do Szefa  KAS określone dokumenty (nie tylko samo sprawozdanie finansowe). W celu wywiązania się z tego obowiązku wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w odpowiednim formacie, a ich przekazanie musi nastąpić w ustawowych terminach. Brak wywiązania się z tego obowiązku może skutkować karą wynoszącą nawet 56 000 zł. 

  ...»

 • Faktury uproszczone – zasady wystawiania i ewidencjonowania

  2021.06.14

  Podatnicy mogą wystawiać i posługiwać się dokumentami, które mimo że nie zawierają wszystkich elementów jak tradycyjne faktury, mają taki status. Nazywane są potocznie fakturami uproszczonymi. Przede wszystkim zawierają mniej elementów niż tradycyjne faktury, ale również obowiązują je inne zasady ewidencjonowania. Ponadto nie mogą być wystawiane powszechnie, lecz w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę. Podatnikom sprawia trudność ustalenie, jaki dokument spełnia te warunki, a jaki nie. Od rozliczenia za lipiec mają zostać wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»