Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • System równoważnego czasu pracy – zasady wprowadzania i stosowania

  2021.06.07

  System równoważnego czasu pracy jest jednym z systemów organizacji czasu pracy, który może być stosowany przez pracodawców. Polega on na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu, albo udzieleniu dni wolnych od pracy. System równoważnego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

  ...»

 • Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  2021.05.31

  Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 30 marca 2021 r. uchwalono zmianę tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadza bardzo istotne zmiany. Najistotniejsze z nich dotyczą rozszerzenia listy podmiotów obowiązanych do stosowania tych przepisów (m.in. o biura rachunkowe zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych) oraz modyfikacji i wprowadzenia nowych obowiązków w zakresie walki z praniem pieniędzy. Ich oczywistym wynikiem jest konieczność stworzenia procedur wewnętrznych od nowa przez jednostki, które zostały dołączone do listy jednostek obowiązanych, lub zmiana/modyfikacja stosowanych do tej pory procedur przez jednostki obecnie do tego zobowiązane.

  ...»

 • Zmiany od 1 czerwca 2021 r. zasad prowadzenia postępowań celnych i określania należnych podatków od importu towarów

  2021.05.17

  Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie wymiaru VAT, akcyzy od importowanych towarów oraz zmiany w Prawie celnym, które mają ułatwić funkcjonowanie zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom. Zmiany będą obowiązywały od 1 czerwca 2021 r.

  ...»

 • Zawieszanie i rezygnacja z przepisów wewnątrzzakładowych w czasie epidemii COVID-19

  2021.05.10

  W czasie kryzysu związanego z epidemią COVID-19, podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudnej sytuacji. Takim rozwiązaniem jest m.in. możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych poprzez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych albo zmiany w indywidualnych warunkach  płacowych.

  ...»

 • Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaką formę współpracy najlepiej wybrać

  2021.05.04

  Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób do prac sezonowych, mają do wyboru kilka form współpracy. Do najpopularniejszych z nich należą przede wszystkim umowa o pracę (w tym umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianego), umowy cywilnoprawne czy umowa o pracę tymczasową. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących osób do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie.

  ...»

 • Karty paliwowe – problemy z odliczaniem podatku

  2021.04.26

  Interpretacja ogólna MF z 15 lutego 2021 r. nie rozwiązała problemów podatników korzystających z kart paliwowych wystawianych przez pośredników. Zawiera jedynie pewne wskazówki przyjęcia, że dana transakcja powinna być traktowana jako usługa finansowa, a nie dostawa paliwa. Zasadniczo nabywca paliwa otrzymujący faktury od pośrednika nie powinien odliczać z nich VAT, jeżeli jest pewny, że faktury de facto nie dokumentują dostawy paliwa, a usługę finansową zwolnioną z VAT. Jeżeli jednak działa w dobrej wierze, ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury, a skorygować ją dopiero po otrzymaniu korekty od pośrednika. Można tak wnioskować z wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20.

  ...»

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

  2021.04.19

  Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

  ...»

 • Nowe wersje formularzy CIT, przesunięcie terminu rozliczenia rocznego i informacji składanej przez podatników, który wybrali tzw. estoński CIT

  2021.04.12

  Opublikowano nowe wersje zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8AB, a także informacji CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ oraz CIT/WZG. Na tych drukach podatnicy CIT powinni dokonać rozliczenia rocznego. Nowość stanowi wprowadzenie wzoru informacji - CIT/KW, składanej przez podatników, którzy wybrali tzw. estoński CIT. Informujemy również, że Ministerstwo Finansów wydłuży termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2021 r. W tym samym terminie będą składali wymagane informacje podatnicy, którzy wybrali tzw. estoński CIT i których pierwszy rok opodatkowania w tej formie rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

  ...»

 • Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć

  2021.04.06

  Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.

  ...»

 • Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o Tarczy 8.0.

  2021.03.29

  Na początku marca na portalu biznes.gov.pl opublikowano podstawowe informacje dotyczące zakresu i sposobu uzyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach tarczy 8.0. Przedstawiamy pełną treść komunikatu.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»