Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

  2021.03.22

  Jedną z kluczowych zmian w podatku akcyzowym, wprowadzoną od 1 lutego 2021 r., jest utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Zastąpił on dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych, właściwych w sprawach akcyzy. Zarówno podmioty, które będą rejestrowały się do akcyzy po raz pierwszy, jak i podatnicy dotychczas zarejestrowani w akcyzie będą musieli dopełnić skomplikowanych formalności rejestracyjnych poprzez portal PUESC. Na uzupełnienie rejestracji podatnicy mają czas do 30 czerwca 2021 r.

  ...»

 • Jak od 1 października 2021 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.03.15

  Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mogli nadal wystawiać papierowe oraz elektroniczne faktury - w dowolnym formacie lub ustrukturyzowanym. Faktury wystawiane w ustrukturyzowanym formacie będą trafiały do Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Korzystanie z niego do końca 2022 r. będzie dobrowolne.

  ...»

 • Rozliczenie konta płatnika składek – jak ustalić saldo składkowe i ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek

  2021.03.08

  Płatnik, który chce się dowiedzieć, jakie jest jego saldo konta rozliczeniowego w ZUS, może złożyć wniosek o rozliczenie konta płatnika składek na formularzu RD-3. Natomiast płatnik, który uregulował należności składkowe, a następnie ZUS udzielił mu zwolnienia z ich opłacenia, np. w ramach Tarczy antykryzysowej, może wystąpić o zwrot tych składek. Aby je odzyskać, składa wniosek do ZUS o symbolu RZS-P.

  ...»

 • Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.

  2021.03.01

  Pomimo trwania pandemii COVID -19 firmy nie mogą liczyć na przesunięcie terminów prac księgowych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Przypomnijmy, jakie prace księgowe muszą zostać wykonane w marcu 2021 r.

  ...»

 • Jak sporządzić zeznanie roczne PIT za 2020 r. po zmianach

  2021.02.22

  Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy PIT muszą złożyć zeznanie roczne za 2020 r. W rozliczeniu tym nie brakuje nowych rozwiązań. Po raz pierwszy podatnicy będą rozliczali ulgę na złe długi. Służy do tego nowy załącznik PIT/WZ. Będą również mogli dokonać odliczeń darowizn, jakie w 2020 r. przekazali w związku z panującą epidemią COVID-19. Do tego ulga dla młodych czy nowe limity kosztów pracowniczych, które w 2020 r. po raz pierwszy obowiązywały przez cały rok. Jak poruszać się w gąszczu tych zmian, omawiamy w niniejszym raporcie.

  ...»

 • Kto skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego

  2021.02.15

  Płatnicy składek,  którzy korzystali z tarczy antykryzysowej 6.0 skierowanej do przedsiębiorców z wybranych branż, będą mogli ponownie skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Świadczenie postojowe dla niektórych branż przysługuje dwukrotnie.  Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy natomiast grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. Natomiast do 15 marca 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za  okres od lipca do września 2020 r.  Przysługuje ono podmiotom które do 31 października 2020 r. złożyły do ZUS deklaracje rozliczeniowe za te miesiące.

  ...»

 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w oświadczeniu klienta biura rachunkowego dla celów oznaczenia transakcji

  2021.02.08

  W związku z obowiązkiem oznaczania transakcji w ewidencji i JPK wiele biur rachunkowych zamierza zwracać się do klientów z prośbą o składanie oświadczeń o faktach znanych wyłącznie klientowi, niezbędnych dla właściwego oznaczenia transakcji. Przedstawiamy przykładowe wzory takich oświadczeń, z zastrzeżeniem, że nie są one wymagane ani regulowane przez prawo podatkowe.

  ...»

 • PIT-11 – jak wypełnić informację podatkową za rok 2020

  2021.02.01

  Od 18 listopada 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oznaczonej jako wersja 26. Informację według tego wzoru należy wypełnić dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej. Jeżeli przed 18 listopada 2020 r. podatnik i właściwy urząd skarbowy otrzymali PIT-11 na poprzednim formularzu (w wersji 25), nie należy składać tej informacji ponownie tylko ze względu na zmianę formularza.

  ...»

 • Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

  2021.01.25

  Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

  ...»

 • 1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

  2021.01.18

  Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»