Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu kontrowersyjnych wydatków

Aktualizacja: 2010-09-20 04:12

Partnerem dodatku jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Przepisy dotyczące kosztów podatkowych nie są jednoznaczne, dlatego podlegają interpretacjom. Między podatnikami a organami podatkowymi dochodzi do sporów o to, które wydatki mogą stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Ustawodawstwo, praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych często się zmienia. Dlatego prezentujemy przykłady z praktyki dotyczące wybranych kosztów uzyskania przychodu.

1. Koszty zbycia środków trwałych wniesionych do spółki osobowej
2. Reprezentacja a reklama
3. Rozliczanie kosztów marketingowych w czasie
4. Wydatki na cele charytatywne a rozliczenie podatkowe
5. Kiedy różnice kursowe nie są zaliczane do kosztów podatkowych
6. Koszty podatkowe rozliczane w czasie
7. Rozliczenie kosztów spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej
8. Wydatki dotyczące organów spółek jako koszty uzyskania przychodów
9. Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy
10. Odszkodowania jako koszt podatkowy
11. Praca własna a koszt podatkowy
12. Wartość początkowa środków trwałych
13. Przystosowanie lokalu dla potrzeb przedsiębiorstwa
14. Wydatki na szczepienia ochronne dla pracowników

Wykaz skrótów

k.u.p. – koszty uzyskania przychodów
updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
opp – organizacja pożytku publicznego
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Podstawa prawna

  • Art. 22g ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 23, art. 23 ust. 1 pkt 11, art. 23 ust. 1 pkt 19, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d, art. 15 ust. 4e, 15 ust. 4g i 4h, art. 16g ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 16 ust. 1 pkt 59, art. 16 ust. 1 pkt 22, art. 16g ust. 7, art. 16a ust. 2 pkt 1, art. 16g ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 65, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 473.
  • Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej – Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz.154; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 673.
  • Art. 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
  • Art. 93a, § 2, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
  • Art. 224, art. 225 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037 (wejdzie w życie 25 września 2010 r.).
  • § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 108, poz. 690.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»