Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu samochodu „z kratką”

Autor: Joanna Dmowska, Ewa Sławińska, Katarzyna Wojciechowska, Sebastian Woźniak
Aktualizacja: 2010-09-27 04:00

W ciągu ostatnich 7 lat trzykrotnie uległy zmianie przepisy regulujące kwestię odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystywanego do ich napędu paliwa. Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy prawdopodobnie nie będą mieli prawa do odliczenia pełnego VAT od pojazdów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

1. Zakup samochodu „z kratką”
2. Leasing, najem i dzierżawa samochodu z „kratką”
3. Zakupy paliwa do samochodu „z kratką”
4. Naprawy, serwis, zakup wyposażenia
5. Sprzedaż samochodu „z kratką”

Podstawa prawna

  • Art. 14 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 86 ust. 3, art. 86 ust. 5, art. 86 ust. 4, art. 86 ust. 13, art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 91 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
  • Art. 5a pkt 19, art. 5 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 1a, art. 14 ust. 2 pkt 7d, art. 22k ust. 7, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 47, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 4a pkt 9, art. 12 ust. 1 pkt 4f, art. 12 ust. 3a, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 49, art. 16k ust. 7, art. 16k ust. 7–13, art. 16 ust. pkt 46, art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 68 ust. 12, art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1018.
  • Art. 361 § 2, 819 § 3, 819 § 4, 819 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – t.j. Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 9; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 222.
  • Art. 17a ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 126, poz. 853.
  • Art. 62 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
  • § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 224, poz. 1799; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 623.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»