Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu samochodu „z kratką”

Autor: Joanna Dmowska, Ewa Sławińska, Katarzyna Wojciechowska, Sebastian Woźniak
Aktualizacja: 2010-09-27 04:00

W ciągu ostatnich 7 lat trzykrotnie uległy zmianie przepisy regulujące kwestię odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykorzystywanego do ich napędu paliwa. Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy prawdopodobnie nie będą mieli prawa do odliczenia pełnego VAT od pojazdów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

1. Zakup samochodu „z kratką”
2. Leasing, najem i dzierżawa samochodu z „kratką”
3. Zakupy paliwa do samochodu „z kratką”
4. Naprawy, serwis, zakup wyposażenia
5. Sprzedaż samochodu „z kratką”

Podstawa prawna

  • Art. 14 ust. 5, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 86 ust. 3, art. 86 ust. 5, art. 86 ust. 4, art. 86 ust. 13, art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 91 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
  • Art. 5a pkt 19, art. 5 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 1a, art. 14 ust. 2 pkt 7d, art. 22k ust. 7, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 47, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 4a pkt 9, art. 12 ust. 1 pkt 4f, art. 12 ust. 3a, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 49, art. 16k ust. 7, art. 16k ust. 7–13, art. 16 ust. pkt 46, art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 68 ust. 12, art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1018.
  • Art. 361 § 2, 819 § 3, 819 § 4, 819 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – t.j. Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 9; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 222.
  • Art. 17a ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 126, poz. 853.
  • Art. 62 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
  • § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 224, poz. 1799; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 623.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»