Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak sprawdzić kontrahenta i jak odzyskać dług

Autor: Katarzyna Wójcik-Adamska, specjalista z zakresu prawa gospodarczego Sebastian Woźniak
Aktualizacja: 2010-10-04 04:00

Problemy z odzyskiwaniem należności ma prawie 60% polskich przedsiębiorców. Dla niektórych firm takie kłopoty mogą się skończyć bankructwem. Dlatego przedsiębiorcy powinni sprawdzać wiarygodność przyszłych kontrahentów, a podpisując umowę – ustanawiać zabezpieczenia.

I. Jak można sprawdzić kontrahenta
II. Jak zabezpieczyć się, podpisując umowę
III. Jak odzyskać dług
IV. Gdy długu nie da się odzyskać – skutki podatkowe

Podstawa prawna

 • Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225, poz. 1635; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131.
 • Art. 141, 306a–306n ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
 • Art. 81, 83 ust. 1 art. 83b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 105, poz. 668.
 • Art. 217–219 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131.
 • Art. 1, 4, 8, 8a, 10, 38–41, 55–57 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620.
 • Art. 7a, 7b ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej – Dz.U. nr 101, poz. 1178; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97.
 • Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Dz.U. nr 81, poz. 530.
 • Art. 244, 306–326, 481, 491, art. 498–502, 876 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 1–10, 21–29, 101–102 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe – Dz.U. nr 37, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 73, poz. 501.
 • Art. 81–87 ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 853, poz. 126.
 • Art. 65–78 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – t.j. Dz.U z 2001 r. nr 124, poz. 1361; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1075.
 • Art. 17, 1831, 1832, art. 1836–18315, 184, 185, 502, 796–806 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U z 2010 r. nr 101, poz. 649; ost. zm. Dz.U z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 35b ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
 • Art. 14, art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 1c pkt 2, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 5c, art. 23 ust. 1 pkt 20, art. 23 ust. 1 pkt 21, art. 23 ust. 1 pkt 34, art. 23 ust. 1 pkt 41, art. 23 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 11, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 3a pkt 2, art. 12 ust. 4 pkt 2, art. 12 ust. 6 pkt 4, art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d, art. 16 ust. 1 pkt 20, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 1 pkt 39, art. 16 ust. 1 pkt 44, art. 16 ust. 1 pkt 46, art. 16 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 5, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1, art. 89a ust. 1, 1a, 2, 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»