Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak sprawdzić kontrahenta i jak odzyskać dług

Autor: Katarzyna Wójcik-Adamska, specjalista z zakresu prawa gospodarczego Sebastian Woźniak
Aktualizacja: 2010-10-04 04:00

Problemy z odzyskiwaniem należności ma prawie 60% polskich przedsiębiorców. Dla niektórych firm takie kłopoty mogą się skończyć bankructwem. Dlatego przedsiębiorcy powinni sprawdzać wiarygodność przyszłych kontrahentów, a podpisując umowę – ustanawiać zabezpieczenia.

I. Jak można sprawdzić kontrahenta
II. Jak zabezpieczyć się, podpisując umowę
III. Jak odzyskać dług
IV. Gdy długu nie da się odzyskać – skutki podatkowe

Podstawa prawna

 • Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225, poz. 1635; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131.
 • Art. 141, 306a–306n ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
 • Art. 81, 83 ust. 1 art. 83b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 105, poz. 668.
 • Art. 217–219 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131.
 • Art. 1, 4, 8, 8a, 10, 38–41, 55–57 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620.
 • Art. 7a, 7b ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej – Dz.U. nr 101, poz. 1178; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97.
 • Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Dz.U. nr 81, poz. 530.
 • Art. 244, 306–326, 481, 491, art. 498–502, 876 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 1–10, 21–29, 101–102 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe – Dz.U. nr 37, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 73, poz. 501.
 • Art. 81–87 ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 853, poz. 126.
 • Art. 65–78 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – t.j. Dz.U z 2001 r. nr 124, poz. 1361; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1075.
 • Art. 17, 1831, 1832, art. 1836–18315, 184, 185, 502, 796–806 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U z 2010 r. nr 101, poz. 649; ost. zm. Dz.U z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 35b ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
 • Art. 14, art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 1c pkt 2, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 5c, art. 23 ust. 1 pkt 20, art. 23 ust. 1 pkt 21, art. 23 ust. 1 pkt 34, art. 23 ust. 1 pkt 41, art. 23 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 11, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 3a pkt 2, art. 12 ust. 4 pkt 2, art. 12 ust. 6 pkt 4, art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d, art. 16 ust. 1 pkt 20, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 1 pkt 39, art. 16 ust. 1 pkt 44, art. 16 ust. 1 pkt 46, art. 16 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 5, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1, art. 89a ust. 1, 1a, 2, 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»