Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Amortyzacja jednorazowa – skorzystaj nim ograniczą limit

Autor: Alina Niedźwiedzka
Aktualizacja: 2010-10-11 04:01

Jeśli rozkręcasz własny biznes lub jesteś małym podatnikiem, możesz poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na środki trwałe wymienione w ustawie. Jeśli się pospieszysz, skorzystasz z podwyższonego limitu. Do końca roku wynosi on 422 tys. zł (równowartość 100 tys. euro).

Jednorazowy odpis to niejedyny sposób na skrócenie amortyzacji. Inne preferencje dotyczą również używanych środków trwałych, w tym samochodów i budynków. A to oznacza, że wydatki ponoszone na zakup środków trwałych mogą być kosztem znacznie szybciej niż jest to możliwe na ogólnych zasadach.

1. Jednorazowy odpis
2. Ograniczenia, o których trzeba pamiętać
3. Kiedy nowa spółka nie ma prawa do stosowania jednorazowej amortyzacji
4. Preferencyjne zasady amortyzacji dotyczące używanych środków trwałych
5. Wątpliwości wyjaśni fiskus w interpretacji

Podstawa prawna 

  • Art. 5a pkt 20, art. 5a pkt 19 lit. a)–d), art. 8, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, art. 22a ust. 2 pkt 3, art. 22a ust. 2 pkt 2, art. 22j ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 8, art. 22k ust. 7, art. 22k ust. 11, art. 22k ust. 8, art. 22i ust. 2, art. 22g ust. 3, art. 22g ust. 8, art. 22g ust. 1 pkt 1, art. 22j ust. 1 pkt 2, art. 22j ust. 2 pkt 1, art. 22h ust. 1 pkt 1, art. 22h ust. 2, art. 22h ust. 4, art. 22i–22k ust. 4 pkt 1, art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 45, art. 23 ust. 1 pkt 48, art. 44 ust. 7b, art. 52, art. 52a, art. 52c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 14, art. 16a–16m, art. 16 ust. 1, art. 16k ust. 7, art. 16h ust. 2, art. 16h ust. 4, art. 16k ust. 11, art. 16j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 146 § 3, art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 961.
  • Art. 206, art. 207 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»