Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Bony, paczki spotkania – organizacja i rozliczanie

Autor: Joanna Nowicka, Magdalena Kasprzak
Aktualizacja: 2010-11-15 00:00

Zbliżające się święta to okazja do spotkań z pracownikami, ale także okres wzmożonej pracy dla służb finansowo-księgowych w wielu firmach. Jakie są możliwe źródła finansowania spotkań wigilijnych dla pracowników? Co powinien zawierać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w tym zakresie? Kiedy i czy w ogóle u pracownika powstaje przychód z okazji uczestnictwa w takiej imprezie? Co się bardziej opłaca – ofiarować pracownikowi z okazji świąt bony towarowe, czy może wypłacić gotówkę z ZFŚS? Czy wydatki na paczki świąteczne dla dzieci pracowników firma może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu.

Wydatki firmy z okazji świąt mogą być finansowane albo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo ze środków obrotowych firmy.

Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS
Regulamin ZFŚS
Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu
Pojęcie działalności socjalnej
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
Świąteczne świadczenia socjalne
Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS
Fundusz socjalno-bytowy
Środki obrotowe pracodawcy – możliwość dodatkowego finansowania
Źródła finansowania imprezy okolicznościowej
Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika
Paczki świąteczne, świadczenia pieniężne, bony i talony
Najczęściej zadawane pytania
Tabela 1. Opodatkowanie i oskładkowanie imprezy typu spotkanie wigilijne
Tabela 2. Sposoby finansowania paczek okolicznościowych i bonów towarowych i dla pracowników i ich rodzin oraz dla byłych pracowników (obecnie emerytów i rencistów), a także opodatkowanie i oskładkowanie tego rodzaju świadczeń w zależności od źródeł ich finansowania

Podstawa prawna

 • Art. 2, art. 3 ust. 1–4, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656.
 • Art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 90, poz. 562.
 • Art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 11 ust. 2, 2a, 2b, art. 12, art. 12 ust. 4, art. 13, art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 23 ust. 1 pkt 42, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 31, art. 32, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 4 i 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1262.
 • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2009 r. nr 125, poz. 1037.
 • Art. 2 pkt 6, art. 8, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
 • Art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
 • Art. 26a, art. 30 § 1, 3, 5, art. 51, art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
 • Art. 2, art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»