Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Bony, paczki spotkania – organizacja i rozliczanie

Autor: Joanna Nowicka, Magdalena Kasprzak
Aktualizacja: 2010-11-15 00:00

Zbliżające się święta to okazja do spotkań z pracownikami, ale także okres wzmożonej pracy dla służb finansowo-księgowych w wielu firmach. Jakie są możliwe źródła finansowania spotkań wigilijnych dla pracowników? Co powinien zawierać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w tym zakresie? Kiedy i czy w ogóle u pracownika powstaje przychód z okazji uczestnictwa w takiej imprezie? Co się bardziej opłaca – ofiarować pracownikowi z okazji świąt bony towarowe, czy może wypłacić gotówkę z ZFŚS? Czy wydatki na paczki świąteczne dla dzieci pracowników firma może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu.

Wydatki firmy z okazji świąt mogą być finansowane albo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo ze środków obrotowych firmy.

Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS
Regulamin ZFŚS
Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu
Pojęcie działalności socjalnej
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
Świąteczne świadczenia socjalne
Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS
Fundusz socjalno-bytowy
Środki obrotowe pracodawcy – możliwość dodatkowego finansowania
Źródła finansowania imprezy okolicznościowej
Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika
Paczki świąteczne, świadczenia pieniężne, bony i talony
Najczęściej zadawane pytania
Tabela 1. Opodatkowanie i oskładkowanie imprezy typu spotkanie wigilijne
Tabela 2. Sposoby finansowania paczek okolicznościowych i bonów towarowych i dla pracowników i ich rodzin oraz dla byłych pracowników (obecnie emerytów i rencistów), a także opodatkowanie i oskładkowanie tego rodzaju świadczeń w zależności od źródeł ich finansowania

Podstawa prawna

 • Art. 2, art. 3 ust. 1–4, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656.
 • Art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 90, poz. 562.
 • Art. 10 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 11 ust. 2, 2a, 2b, art. 12, art. 12 ust. 4, art. 13, art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 23 ust. 1 pkt 42, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 31, art. 32, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 4 i 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1262.
 • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2009 r. nr 125, poz. 1037.
 • Art. 2 pkt 6, art. 8, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
 • Art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 7 ust. 2, art. 88 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
 • Art. 26a, art. 30 § 1, 3, 5, art. 51, art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
 • Art. 2, art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 349.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»