Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Podstawowe zasady funkcjonowania ZFŚS

Autor: Joanna Nowicka, Magdalena Kasprzak
Aktualizacja: 2010-11-15 00:00

Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarte zostały w przepisach ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, ale nie muszą, utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Należy jednak pamiętać, że prawo do rezygnacji z tworzenia funduszu przysługuje jedynie pracodawcom, którzy nie należą do sektora finansów publicznych (art. 3 ust. 1, 2 w zw. z art. 4 ustawy o ZFŚS).

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»