Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

Autor: Joanna Nowicka, Magdalena Kasprzak
Aktualizacja: 2010-11-15 00:00

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS musi być zróżnicowane w zależności od sytuacji danej osoby uprawnionej. Świadczenia te muszą być przydzielane z zachowaniem kryterium socjalnego, czyli z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Mało prawdopodobne jest, aby np. dwie osoby uprawnione pozostawały w jednakowej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, a tylko taka (lub bardzo zbliżona) pozwalałaby na przyznanie świadczeń w tej samej wysokości.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»