Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika

Autor: Joanna Nowicka, Magdalena Kasprzak
Aktualizacja: 2010-11-15 00:00

Znajomość przepisów i obowiązujących uregulowań jest istotna dla pracodawcy, który przyznaje swojemu pracownikowi (obecnemu lub byłemu – obecnie emerytowi lub renciście) jakiekolwiek świadczenie. Ważna jest bowiem wiedza, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, czy też nie (a więc także to, w jakich okolicznościach u pracownika powstaje przychód). Ewentualne późniejsze korygowanie listy płac jest pracochłonne, zaś konieczność zapłaty odsetek do urzędu skarbowego czy ZUS może się okazać dla firmy kosztowne.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»