Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Podróże służbowe – rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych

Autor: Sebastian Woźniak, ekspert w zakresie spraw podatkowych
Aktualizacja: 2010-11-29 00:00

Jeżeli pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem swojej pracy, wówczas przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi diety oraz zwrócić na przykład poniesione przez niego koszty dojazdu do wyznaczonej miejscowości. Pracownik natomiast powinien pamiętać o tym, by jego wydatki zostały odpowiednio udokumentowane.

1. Podróż służbowa
2. Należności z tytułu podróży służbowych
3. Rozliczanie krajowych podróży służbowych
4. Zwrot kosztów przejazdu i dojazdu
5. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg
6. Zaliczki
7. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych a przychody pracowników
8. Koszty krajowych podróży służbowych pracowników a koszty podatkowe
9. Podróże służbowe zleceniobiorcy i osób zatrudnionych na umowę o dzieło
10. Wyjazd służbowy przedsiębiorcy
11. Podróże służbowe członków zarządu oraz członków rad nadzorczych
12. Należności przysługujące pracownikom w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej
13. Rozliczanie i dokumentacja zagranicznej podróży służbowej
14. Różnice kursowe a rozliczanie delegacji zagranicznych
15. Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie podróży służbowych

ZOBACZ: PRZYKŁADY

Podstawa prawna

  • Art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1990, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1991; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 186, poz. 1555.
  • Art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a), art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1262.
  • Art. 15 ust. 1, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
  • § 12 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 988.
  • Art. 86 ust. 4, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»