Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Podróże służbowe – rozliczanie wyjazdów krajowych i zagranicznych

Autor: Sebastian Woźniak, ekspert w zakresie spraw podatkowych
Aktualizacja: 2010-11-29 00:00

Jeżeli pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem swojej pracy, wówczas przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi diety oraz zwrócić na przykład poniesione przez niego koszty dojazdu do wyznaczonej miejscowości. Pracownik natomiast powinien pamiętać o tym, by jego wydatki zostały odpowiednio udokumentowane.

1. Podróż służbowa
2. Należności z tytułu podróży służbowych
3. Rozliczanie krajowych podróży służbowych
4. Zwrot kosztów przejazdu i dojazdu
5. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg
6. Zaliczki
7. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych a przychody pracowników
8. Koszty krajowych podróży służbowych pracowników a koszty podatkowe
9. Podróże służbowe zleceniobiorcy i osób zatrudnionych na umowę o dzieło
10. Wyjazd służbowy przedsiębiorcy
11. Podróże służbowe członków zarządu oraz członków rad nadzorczych
12. Należności przysługujące pracownikom w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej
13. Rozliczanie i dokumentacja zagranicznej podróży służbowej
14. Różnice kursowe a rozliczanie delegacji zagranicznych
15. Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie podróży służbowych

ZOBACZ: PRZYKŁADY

Podstawa prawna

  • Art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1990, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1661.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – Dz.U. nr 236, poz. 1991; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 186, poz. 1555.
  • Art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a), art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1262.
  • Art. 15 ust. 1, art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857.
  • § 12 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. nr 140, poz. 988.
  • Art. 86 ust. 4, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»