Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Czas pracy – nowe przepisy, praktyczne rozwiązania dla pracodawców

Autor: Łukasz Prasołek, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2010-12-06 00:00

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych i rozliczanie czasu pracy stwarza pracodawcom wiele problemów. Przepisy nie są spójne, dlatego wiele wątpliwości pojawia się w trakcie ich praktycznego stosowania. Z tego powodu niezbędna jest znajomość najnowszej wykładni Sądu Najwyższego, a także interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy, która kontroluje m.in. przestrzeganie czasu pracy w firmie.

I. Zmiany w przepisach
II. Polecanie pracy w nadgodzinach
III. Niedziela wolna od pracy
IV. Zmiana harmonogramu czasu pracy
V. System równoważnego czasu pracy kierowców
VI. Pakiet antykryzysowy w zakładach opieki zdrowotnej
VII. Najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna

● Art. 80, 85 § 2, art. 130, 131, 149 151, 1512 1513, 15110, 15111, 15112, 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Art. 322 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 2105, poz. 1418.
● Art. 15 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – Dz.U. nr 92, poz. 879; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 43, poz. 246.
● Art. 42 ust. 4 ustawy z 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241.
● Art. 29 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Art. 4 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 164, poz. 1107.
● Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – Dz.U. nr 125, poz. 1035.
● Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
● § 5, 11, 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»