Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Czas pracy – nowe przepisy, praktyczne rozwiązania dla pracodawców

Autor: Łukasz Prasołek, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2010-12-06 00:00

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych i rozliczanie czasu pracy stwarza pracodawcom wiele problemów. Przepisy nie są spójne, dlatego wiele wątpliwości pojawia się w trakcie ich praktycznego stosowania. Z tego powodu niezbędna jest znajomość najnowszej wykładni Sądu Najwyższego, a także interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy, która kontroluje m.in. przestrzeganie czasu pracy w firmie.

I. Zmiany w przepisach
II. Polecanie pracy w nadgodzinach
III. Niedziela wolna od pracy
IV. Zmiana harmonogramu czasu pracy
V. System równoważnego czasu pracy kierowców
VI. Pakiet antykryzysowy w zakładach opieki zdrowotnej
VII. Najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna

● Art. 80, 85 § 2, art. 130, 131, 149 151, 1512 1513, 15110, 15111, 15112, 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Art. 322 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 2105, poz. 1418.
● Art. 15 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – Dz.U. nr 92, poz. 879; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 43, poz. 246.
● Art. 42 ust. 4 ustawy z 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241.
● Art. 29 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych – t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Art. 4 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 164, poz. 1107.
● Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – Dz.U. nr 125, poz. 1035.
● Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
● § 5, 11, 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2292.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»