Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

II. Polecanie pracy w nadgodzinach

Autor: Łukasz Prasołek, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2010-12-06 00:00

W celu dobrej organizacji czasu pracy spora część zakładów pracy w swoich przepisach zawiera szczegółowe obostrzenia co do możliwości wykonywania przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych. Z reguły dotyczą one pisemnego polecania pracy w nadgodzinach oraz zgody pracodawcy lub przełożonego na pozostanie w pracy poza normalnymi godzinami pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, a nie dopełni związanych z tym formalności, np. pozostaje poza normalnymi godzinami w pracy bez pisemnego polecenia pracy w nadgodzinach. Część pracodawców nie zalicza im tego czasu do czasu pracy, twierdząc, że pozostawanie przez pracownika po godzinach jest jego samowolną decyzją niezaakceptowaną przez przełożonego. W powyższej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, uznając, że samo niedopełnienie przez pracownika obowiązku posiadania pisemnego polecenia pracy w nadgodzinach nie może stanowić przeszkody w dochodzeniu należności z tego tytułu. Przepisy nie wskazują, że praca w nadgodzinach polecona w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy może być wykonywana tylko na polecenie pracodawcy (art. 151 § 1 pkt 2 k.p.). Sąd Najwyższy wskazał również, że pracownik, który pozostaje w dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy lub przebywa na terenie zakładu pracy, ale w tym czasie nie wykonuje pracy, nie wykonuje pracy w godzinach nadliczbowych. Czas taki może być jedynie uznany za czas pełnienia dyżuru zakładowego lub czas wolny od pracy, w czasie którego pracownik załatwia swoje prywatne sprawy (wyrok SN z 10 listopada 2009 r., sygn. akt II PK 51/09, niepubl.). Ważne jest zatem, czy w czasie spędzonym na terenie zakładu pracownik faktycznie wykonywał pracę.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»