Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

III. Niedziela wolna od pracy

Autor: Łukasz Prasołek, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2010-12-06 00:00

Zasadą jest, że niedziele i święta to dni wolne od pracy. Przepisy kodeksu pracy zawierają jednak pewne wyjątki w tym zakresie. Pracownik może wykonywać pracę w niedzielę, jeśli zachodzą któreś z okoliczności wymienionych w art. 15110 k.p. Ustawodawca w celu nienadużywania prawa w stosunku do pracowników, którzy wykonują pracę w niedzielę, nałożył na pracodawcę obowiązek udzielania takim pracownikom co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 k.p.). Powyższy obowiązek nie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy, którzy mogą pracować we wszystkie niedziele w roku.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»