Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

V. System równoważnego czasu pracy kierowców

Autor: Łukasz Prasołek, specjalista w zakresie prawa pracy
Aktualizacja: 2010-12-06 00:00

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców określają, jakimi systemami czasu pracy mogą być objęci kierowcy zatrudnieni na etacie. Do jednego z nich należy równoważny system czasu pracy, w ramach którego kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym mogą pracować do 10 godz. na dobę, a pozostali kierowcy – do 12 godz. na dobę (art. 15 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców). Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców różnicują zatem długość pracy kierowców w tym systemie od typu prowadzonego przewozu, nie określają jednak, czy podział ten odnosi się do przewozu wykonywanego przez konkretnego kierowcę, czy też do rodzaju transportu, jakim zajmuje się firma. W związku z tym powstała wątpliwość, do ilu godzin może być wydłużony dobowy wymiar czasu pracy kierowców wykonujących przewozy na potrzeby własne, ale zatrudnionych u pracodawców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego, czy do 10 czy do 12 godz.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»