Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Wybieramy formę opodatkowania na 2011 r.

Autor: Grzegorz Ziółkowski, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-01-03 00:00

20 stycznia 2011 r. upływa termin wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. Stosowne oświadczenia do urzędu skarbowego składają ci podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania w stosunku do roku 2010.

Osoby fizyczne mają potencjalnie do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej:

● kartę podatkową,
● ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
● opodatkowanie według skali podatkowej,
● podatek liniowy.

Wybór formy opodatkowania ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ przekłada się na wysokość płaconego podatku dochodowego. Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania stanowi kwestię bardzo indywidualną, uzależnioną od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Można jednak wskazać czynniki powodujące, że dla danego przedsiębiorcy określona forma opodatkowania jest mniej lub bardziej korzystna. Należy przy tym pamiętać o wyłączeniach określonych rodzajów działalności z danej formy opodatkowania.

Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne
Podatek liniowy
Zasady ogólne a podatek liniowy
Najem majątku prywatnego
Plusy i minusy poszczególnych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

Podstawa prawna

● Art. 6 i 8 ust. 4 i 5, art. 9a, 27 i 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
● Art. 6–41 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»