Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wybieramy formę opodatkowania na 2011 r.

Autor: Grzegorz Ziółkowski, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-01-03 00:00

20 stycznia 2011 r. upływa termin wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. Stosowne oświadczenia do urzędu skarbowego składają ci podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania w stosunku do roku 2010.

Osoby fizyczne mają potencjalnie do wyboru cztery formy opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej:

● kartę podatkową,
● ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
● opodatkowanie według skali podatkowej,
● podatek liniowy.

Wybór formy opodatkowania ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ przekłada się na wysokość płaconego podatku dochodowego. Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania stanowi kwestię bardzo indywidualną, uzależnioną od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Można jednak wskazać czynniki powodujące, że dla danego przedsiębiorcy określona forma opodatkowania jest mniej lub bardziej korzystna. Należy przy tym pamiętać o wyłączeniach określonych rodzajów działalności z danej formy opodatkowania.

Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne
Podatek liniowy
Zasady ogólne a podatek liniowy
Najem majątku prywatnego
Plusy i minusy poszczególnych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

Podstawa prawna

● Art. 6 i 8 ust. 4 i 5, art. 9a, 27 i 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
● Art. 6–41 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»