Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu PIT-28 – za 2010 r.

Autor: Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-01-10 00:00

Przedsiębiorcy, którzy przychody z działalności gospodarczej opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, są pierwszymi zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego za 2010 r. Termin rozliczenia się z fiskusem upływa dla nich 31 stycznia 2011 r.

Zanim przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym przystąpi do wypełniania zeznania rocznego, musi wykonać czynności związane z zamknięciem roku podatkowego. Zasady, jakimi powinien się kierować przedsiębiorca-ryczałtowiec przy dokonywaniu zamknięcia ewidencji przychodów za 2010 r., określa art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: uzpd).

I. Spis z natury
II. Zasady rozliczania z urzędem skarbowym
III. PIT-28 za 2010 r. – instrukcja sporządzenia zeznania
IV. Przychody z działalności gospodarczej – przykład wypełnienia PIT-28 za 2010 r.

Podstawa prawna

● Art. 17 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1– 5, art. 21 ust. 1–1c, 6, 7, 8, 10, 13 i 14, art. 21a ust. 1–3, art. 21b ust. 2–4, art. 21b ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 6 ust. 8, art. 19 ust. 3, art. 11 ust. 2–2b, art. 26 ust. 1 pkt 2a, art. 26 ust. 7 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 26 ust. 7a i 7b, art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

● Art. 53 § 21 pkt 3, art. 61 § 1 i 2, art. 84 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»