Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu PIT-28 – za 2010 r.

Autor: Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-01-10 00:00

Przedsiębiorcy, którzy przychody z działalności gospodarczej opodatkowują ryczałtem ewidencjonowanym, są pierwszymi zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego za 2010 r. Termin rozliczenia się z fiskusem upływa dla nich 31 stycznia 2011 r.

Zanim przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym przystąpi do wypełniania zeznania rocznego, musi wykonać czynności związane z zamknięciem roku podatkowego. Zasady, jakimi powinien się kierować przedsiębiorca-ryczałtowiec przy dokonywaniu zamknięcia ewidencji przychodów za 2010 r., określa art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: uzpd).

I. Spis z natury
II. Zasady rozliczania z urzędem skarbowym
III. PIT-28 za 2010 r. – instrukcja sporządzenia zeznania
IV. Przychody z działalności gospodarczej – przykład wypełnienia PIT-28 za 2010 r.

Podstawa prawna

● Art. 17 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1– 5, art. 21 ust. 1–1c, 6, 7, 8, 10, 13 i 14, art. 21a ust. 1–3, art. 21b ust. 2–4, art. 21b ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 6 ust. 8, art. 19 ust. 3, art. 11 ust. 2–2b, art. 26 ust. 1 pkt 2a, art. 26 ust. 7 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 26 ust. 7a i 7b, art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 81 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

● Art. 53 § 21 pkt 3, art. 61 § 1 i 2, art. 84 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»