Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2011 r.

Aktualizacja: 2011-01-24 00:00

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666),
2) ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 195, poz. 1504),
3) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476),
4) ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
5) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652).

Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Wprowadza się również zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, dotyczące fakturowania elektronicznego oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ww. nowelami do ustawy o VAT oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, obejmują:

1) zmiany w zakresie stawek podatku VAT,
2) dostosowanie do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy),
3) zmiany dotyczące zwolnienia przedmiotowego od podatku,
4) zmiany w odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów i paliwa do ich napędu,
5) zmiany o charakterze upraszczającym:
– podniesienie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku,
– zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego,
– wystawianie zbiorczych faktur korygujących przy rabatach „okresowych”,
– rezygnacja z obowiązku składania zabezpieczeń w imporcie towarów wywożonych następnie do innego państwa członkowskiego,
6) zmiany dostosowujące do przepisów Unii Europejskiej:
– w zakresie miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki itp.,
– dotyczące zwolnienia z VAT:
a) importu towarów przez instytucje lub organy WE,
b) importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest inne państwo członkowskie UE,
– w zakresie opodatkowania gazu, energii cieplnej oraz chłodniczej,
7) zmiany dotyczące miejsca świadczenia usług transportu towarów,
8) zmiany w zakresie stosowania stawki 0%,
9) zmiany w zakresie kas rejestrujących.

I. Zmiany w zakresie stawek VAT
II. Dostosowanie ustawy o VAT do PKWiU z 2008 r.
III. Samochody
IV. Zmiany upraszczające
V. Zmiany dostosowujące do prawa UE
VI. Miejsce świadczenia w przypadku usług transportu towarów
VII. Stawka 0%
VIII. Kasy rejestrujące

Dodatek przygotowany na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie www.mf.gov.pl

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»