Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć PIT-36 i PIT-36L za 2010 rok

Autor: Magdalena Troszczyńska, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-01-31 00:00

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego upływa w poniedziałek 2 maja. Data wynika z przesunięcia terminu (30 kwietnia to sobota). Warto jednak wcześniej skorzystać z możliwości rozliczenia się z fiskusem, zwłaszcza gdy w PIT-36 możemy wykazać nadpłatę.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru dwa rodzaje formularzy:

● PIT-36 – dla podatników rozliczających się według skali podatkowej oraz
● PIT-36L – dla podatników korzystających z 19% stawki liniowej.

Sposób rozliczenia przychodów i kosztów z działalności jest niezmienny, niezależnie od tego, który z powyższych formularzy podatnik powinien wypełnić. Natomiast tylko podatnik wypełniający PIT-36 może się rozliczyć wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoba opodatkowana podatkiem liniowym nie ma takiej możliwości. Kolejne różnice dotyczą ulg i odliczeń.

Osoby opodatkowane według skali podatkowej skorzystają z ulg, np. z internetowej. Odliczą też darowizny. Płacący 19% podatek liniowy odliczy jedynie 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

1. Co trzeba wpisać w formularzach
2. Kto może się rozliczyć wspólnie
3. Ulgi i odliczenia
4. W jaki sposób można wypełnić formularze
5. Trzeba pilnować terminu rozliczenia z fiskusem
6. Co możemy zrobić, gdy nie stać nas na zapłatę podatku
7. Jak skorygować zeznanie

ZOBACZ: Wypełniony wzór PIT-36L

Podstawa prawna

● Art. 6 ust. 2, 4, 5, 8 i 9, art. 6a i 9 ust. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 22e, 23 i 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 pkt 2a, 5, 6, 6a, 6b, 6e, 7, 7a, 7b, 7e, 9, art. 26c i 27 ust. 9 i 9a, art. 27f, 27g i 29 ust. 4, art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 6b, 6c, 7a, 7f, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
● Art. 12 § 6, art. 67a, 67b i 77 § 2, art. 77b § 1, art. 78 § 3, art. 81, 81b i 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
● Art. 1–16 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
● Art. 107 § 2, art. 111 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»