Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć PIT-36 i PIT-36L za 2010 rok

Autor: Magdalena Troszczyńska, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-01-31 00:00

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego upływa w poniedziałek 2 maja. Data wynika z przesunięcia terminu (30 kwietnia to sobota). Warto jednak wcześniej skorzystać z możliwości rozliczenia się z fiskusem, zwłaszcza gdy w PIT-36 możemy wykazać nadpłatę.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru dwa rodzaje formularzy:

● PIT-36 – dla podatników rozliczających się według skali podatkowej oraz
● PIT-36L – dla podatników korzystających z 19% stawki liniowej.

Sposób rozliczenia przychodów i kosztów z działalności jest niezmienny, niezależnie od tego, który z powyższych formularzy podatnik powinien wypełnić. Natomiast tylko podatnik wypełniający PIT-36 może się rozliczyć wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Osoba opodatkowana podatkiem liniowym nie ma takiej możliwości. Kolejne różnice dotyczą ulg i odliczeń.

Osoby opodatkowane według skali podatkowej skorzystają z ulg, np. z internetowej. Odliczą też darowizny. Płacący 19% podatek liniowy odliczy jedynie 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

1. Co trzeba wpisać w formularzach
2. Kto może się rozliczyć wspólnie
3. Ulgi i odliczenia
4. W jaki sposób można wypełnić formularze
5. Trzeba pilnować terminu rozliczenia z fiskusem
6. Co możemy zrobić, gdy nie stać nas na zapłatę podatku
7. Jak skorygować zeznanie

ZOBACZ: Wypełniony wzór PIT-36L

Podstawa prawna

● Art. 6 ust. 2, 4, 5, 8 i 9, art. 6a i 9 ust. 3, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 22e, 23 i 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 pkt 2a, 5, 6, 6a, 6b, 6e, 7, 7a, 7b, 7e, 9, art. 26c i 27 ust. 9 i 9a, art. 27f, 27g i 29 ust. 4, art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 6b, 6c, 7a, 7f, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
● Art. 12 § 6, art. 67a, 67b i 77 § 2, art. 77b § 1, art. 78 § 3, art. 81, 81b i 274 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
● Art. 1–16 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
● Art. 107 § 2, art. 111 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»