Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Urlopy 2011 w pytaniach i odpowiedziach

Aktualizacja: 2011-02-07 00:00

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Stworzenie takiego planu w większości firm jest ich obowiązkiem, ale w zasadzie każdemu pracodawcy ułatwia prowadzenie działalności bez większych zakłóceń. Planowanie urlopów z reguły odbywa się z początkiem danego roku. Jednocześnie jest to pora na wykorzystanie przez pracowników zaległych urlopów z poprzedniego roku.

Pracodawca powinien ich udzielić w pierwszym kwartale. Jeśli to się nie uda, musi to zrobić później. Nie może natomiast zabronić pracownikowi skorzystania we wskazanym przez niego czasie z urlopu na żądanie. Odmowa jest możliwa tylko w szczególnych sytuacjach. Pracownicy mają także wiele praw związanych z udzielaniem urlopów szkoleniowych, przyznawanych od kilku miesięcy według nowych zasad. Zmiany objęły również korzystających z uprawnień rodzicielskich. Dotyczy to także urlopów ojcowskich – których wymiar jeszcze w 2011 r. wynosi tydzień, ale od 2012 r. zostanie wydłużony do 2 tygodni.

I. Plany urlopów
II. Zaległe urlopy
III. Urlopy szkoleniowe
IV. Urlopy na żądanie, bezpłatne
V. Prawa rodzicielskie

Autorzy dodatku: Anna Czajkowska, Michał Culepa, Wojciech Dyląg, Alicja Fal, Joanna Grzelińska, Magdalena Kasprzak, Rafał Krawczyk, Aleksander P. Kuźniar, Paweł Łukaszuk, Piotr Matwiejczyk, Małgorzata Mędrala, Arkadiusz Mika, Aleksandra Nowak, Joanna Pysiewicz-Jężak, Marek Rotkiewicz, Marek Skałkowski, Magdalena Szochner-Siemińska, Monika Wacikowska, Katarzyna Wrońska-Zblewska

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»