Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Raport z dyżurów telefonicznych w styczniu 2011 r.

Aktualizacja: 2011-02-14 00:00

Jak rozliczać VAT na przełomie roku: czy usługi wykonane w 2010 r. należy rozliczać według nowych czy starych stawek, a jaką stawkę zastosować w związku ze zmienioną klasyfikacją? To tylko nieliczne z problemów związanych ze stosowaniem VAT, z którymi Czytelnicy zwracają się do naszych ekspertów w trakcie dyżurów telefonicznych.

Kłopoty sprawia też zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółki – np. kosztów podróży służbowych prezesa zarządu albo wydatków na audyt finansowy konieczny przy nabywaniu akcji w przetargu czy prowizji wpłaconej za udzielenie przez bank gwarancji zabezpieczających wykonanie umowy na usługi budowlano-remontowe. Udzielenie gwarancji obciąża finanse firmy, stąd m.in. pytania o to, do jakich kosztów – rodzajowych czy operacyjnych – zaliczyć opłaty za usługi bankowe. Pracodawcy z kolei sygnalizują trudności przy rozliczaniu w nietypowych sytuacjach wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników. Pytają np.: jak wynagradzać osobę oddelegowaną do pracy w związku zawodowym, czy pracownik musi zdać sprawozdanie z podróży służbowej albo kto powinien wypłacić „13” pensje pracownikom zakładów budżetowych zlikwidowanych z końcem 2010 r. Natomiast płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne chcą znać konsekwencje zalegania z ich zapłatą, zasady wliczania określonych przychodów (np. premii) do podstawy zasiłku chorobowego czy terminów opłacania składek zdrowotnych po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Problemy mają także wspólnicy spółek kapitałowych, którzy dla potrzeb spółki chcą wnieść do niej dopłaty – jeśli umowa tego nie przewiduje, mogą mieć problem z urzędem skarbowym, który takie dopłaty może uznać za przychód spółki. Dzisiejszy raport dotyczy także wielu innych pytań Czytelników kierowanych do naszych ekspertów – dotyczących VAT, podatków dochodowych, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego. Dyżury telefoniczne odbywają się codziennie w godzinach 10.00–14.00.

VAT
PODATKI DOCHODOWE, PODATKI LOKALNE
RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO PRACY
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRAWO W FIRMIE

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»