Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

27 praktycznych rozwiązań dla samorządów

Aktualizacja: 2011-02-28 00:00

Samorządy gmin, powiatów i województw funkcjonują na podstawie wielu, często bardzo skomplikowanych przepisów. Powoduje to problemy z właściwą interpretacją prawa.

W naszym dodatku w całości poświęconym administracji lokalnej publikujemy 27 najbardziej poszukiwanych odpowiedzi na pytania z zakresu samorządu. Dotyczą one m.in. kwestii prawa pracy, oświaty, finansów, a także gospodarki nieruchomościami.

1. Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
2. Prawo pracy w oświacie
3. Ustrój samorządu
4. Finanse
5. Gospodarowanie nieruchomościami

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»