Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Umowy zlecenia – jak je zawierać i rozliczać

Aktualizacja: 2011-03-07 00:00

Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników na podstawie umowy zlecenia. Dzięki temu ponoszą niższe koszty zatrudnienia, np. nie płacą zleceniobiorcy za czas jego nieobecności podczas choroby czy urlopu wypoczynkowego.

Nie mogą jednak omijać przepisów prawa pracy i zamiast zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę, podpisać z nim umowę cywilnoprawną.Grozi za to grzywna od 1000 zł do 30 tys. zł. Pracodawcy powinni jednak pamiętać o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę (emerytalne, rentowe i wypadkowe). Nie muszą płacić za nich ubezpieczenia chorobowego, chyba że zleceniobiorca wystąpił z wnioskiem o objęcie tym ubezpieczeniem. Od 1 stycznia 2011 r. są zobowiązani do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z umowy zlecenia, jeżeli kwota należności określona w takiej umowie przekroczy 200 zł, pod warunkiem że zatrudniają zleceniobiorcę niebędącego jednocześnie pracownikiem.

I. Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia
II. Umowa zlecenia a umowa o dzieło
III. Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za umowę o pracę
IV. Ubezpieczenia społeczne przy umowach zlecenia
V. Ubezpieczenie zleceniobiorców przy zbiegu tytułów
VI. Zmiany w rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło

Podstawa prawna

● Art. 13 pkt 2 i 5–9, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 30 ust. 3, art. 30 ust. 8, art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»