Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Raport z dyżurów telefonicznych w lutym 2011 r.

Aktualizacja: 2011-03-14 00:00

Przedsiębiorcy znajdą w naszym Temacie tygodnia interesujące zagadnienie dotyczące proceduralnych błędów popełnianych przez organy kontroli oraz dowiedzą się, jak wnieść sprzeciw od nieprawidłowo wszczętego postępowania kontrolnego.

Zainteresowanie wzbudzi także z pewnością odpowiedź na pytanie, kiedy przedsiębiorca może nabyć od gminy nieruchomość bez procedury przetargowej oraz z jakimi kosztami należy się liczyć, planując umieszczenie swojej reklamy nad drogą publiczną.

Specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odpowiadają z kolei na wątpliwości pracodawców dotyczące oskładkowania odpraw i odszkodowań. Ponadto pracodawcy dowiedzą się, kiedy i jakie świadczenia przysługują pracownicy, która została zatrudniona, będąc w ciąży. Poruszona została również tematyka zatrudniania osób pobierających świadczenia przedemerytalne w świetle zmian wprowadzonych w zasadach rozliczania przychodu osób na świadczeniu przedemerytalnym, które obowiązują ich po raz pierwszy w roku rozliczeniowym 2011/2012.

VAT
Podatki dochodowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne
Prawo w firmie

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»