Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Raport z dyżurów telefonicznych w lutym 2011 r.

Aktualizacja: 2011-03-14 00:00

Przedsiębiorcy znajdą w naszym Temacie tygodnia interesujące zagadnienie dotyczące proceduralnych błędów popełnianych przez organy kontroli oraz dowiedzą się, jak wnieść sprzeciw od nieprawidłowo wszczętego postępowania kontrolnego.

Zainteresowanie wzbudzi także z pewnością odpowiedź na pytanie, kiedy przedsiębiorca może nabyć od gminy nieruchomość bez procedury przetargowej oraz z jakimi kosztami należy się liczyć, planując umieszczenie swojej reklamy nad drogą publiczną.

Specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych odpowiadają z kolei na wątpliwości pracodawców dotyczące oskładkowania odpraw i odszkodowań. Ponadto pracodawcy dowiedzą się, kiedy i jakie świadczenia przysługują pracownicy, która została zatrudniona, będąc w ciąży. Poruszona została również tematyka zatrudniania osób pobierających świadczenia przedemerytalne w świetle zmian wprowadzonych w zasadach rozliczania przychodu osób na świadczeniu przedemerytalnym, które obowiązują ich po raz pierwszy w roku rozliczeniowym 2011/2012.

VAT
Podatki dochodowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne
Prawo w firmie

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»