Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Samochód w firmie – wskazówki dla rozliczających podatki

Autor: Sebastian Woźniak, ekspert w zakresie spraw podatkowych
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Wykorzystywanie samochodów w firmie odbywa się na różnych zasadach i na różnych podstawach. Zasady te zależą w głównej mierze od źródła finansowania i uwarunkowań podatkowych. Korzyści podatkowe są zależne przede wszystkim od rodzaju samochodu, sposobu jego nabycia czy też przyjęcia do używania.

1. Rejestracja samochodu
2. Ubezpieczenie samochodu
3. Wynajem samochodu
4. Zakup paliwa – aspekt podatkowy
5. Serwis i wyposażenie samochodu – aspekt podatkowy
6. Kradzież samochodu firmowego – aspekt prawnopodatkowy
7. Kto płaci podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

● Art. 17a pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22a, 22c i 22g ust. 3, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 2 pkt 30, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a), art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

● Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 36, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 50, art. 16 ust. 1 pkt 51, art. 16a ust. 1, art. 16a ust. 2 pkt 1, art. 16c, 16g ust. 3, art. 16g ust. 13, art. 17a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

● Art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 91 ust. 7 i 7a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. 2010 r. nr 257, poz. 1726.

● Art. 38 pkt 3, art. 71 i 78 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151.

● Art. 3 ust. 1–4, art. 86a ust. 2, art. 88a ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»