Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Samochód w firmie – wskazówki dla rozliczających podatki

Autor: Sebastian Woźniak, ekspert w zakresie spraw podatkowych
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Wykorzystywanie samochodów w firmie odbywa się na różnych zasadach i na różnych podstawach. Zasady te zależą w głównej mierze od źródła finansowania i uwarunkowań podatkowych. Korzyści podatkowe są zależne przede wszystkim od rodzaju samochodu, sposobu jego nabycia czy też przyjęcia do używania.

1. Rejestracja samochodu
2. Ubezpieczenie samochodu
3. Wynajem samochodu
4. Zakup paliwa – aspekt podatkowy
5. Serwis i wyposażenie samochodu – aspekt podatkowy
6. Kradzież samochodu firmowego – aspekt prawnopodatkowy
7. Kto płaci podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

● Art. 17a pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22a, 22c i 22g ust. 3, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 2 pkt 30, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a), art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

● Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 36, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 50, art. 16 ust. 1 pkt 51, art. 16a ust. 1, art. 16a ust. 2 pkt 1, art. 16c, 16g ust. 3, art. 16g ust. 13, art. 17a pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496.

● Art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 91 ust. 7 i 7a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. 2010 r. nr 257, poz. 1726.

● Art. 38 pkt 3, art. 71 i 78 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151.

● Art. 3 ust. 1–4, art. 86a ust. 2, art. 88a ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»