Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Ewidencja na kasach fiskalnych w 2011 r.

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-03-28 00:00

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jest to generalna zasada, od której minister finansów przewidział wyjątki, czyli zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach.

Minister finansów określa zakres tych zwolnień w regularnie wydawanych rozporządzeniach. W 2011 r. zwolnienia te zostały w sposób istotny ograniczone. Dla wielu podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów oznaczało to utratę prawa do zwolnienia i obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania w kasach. Wiąże się to także z koniecznością poniesienia wydatków na zakup kas i reorganizacją systemu rejestracji sprzedaży.

Poniżej zostaną omówione zasady, na jakich obowiązek ten powinien być przez podatników realizowany w 2011 r.

1. Likwidacja części zwolnień z obowiązku ewidencjonowania
2. Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
3. Obowiązek ewidencjonowania u podatników zwolnionych z VAT
4. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
5. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania
6. Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania
7. Termin rozpoczęcia ewidencjonowania
8. Moment ewidencjonowania sprzedaży w kasie
9. Ulga na zakup kas rejestrujących
10. Używane kasy rejestrujące
11. Obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kas rejestrujących

Podstawa prawna

● Art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 11, art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 11, art. 106 ust. 4, art. 111 ust. 1, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.

● § 2–6 rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. nr 138, poz. 930.

● § 2–6 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1733.

● § 7 ust. 7–8 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania – Dz.U. z 2010 r. nr 212, poz. 1338; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1694.

● Art. 48 § 1, art. 87 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

● Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1593.

● § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»