Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Ewidencja na kasach fiskalnych w 2011 r.

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-03-28 00:00

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Jest to generalna zasada, od której minister finansów przewidział wyjątki, czyli zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasach.

Minister finansów określa zakres tych zwolnień w regularnie wydawanych rozporządzeniach. W 2011 r. zwolnienia te zostały w sposób istotny ograniczone. Dla wielu podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów oznaczało to utratę prawa do zwolnienia i obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania w kasach. Wiąże się to także z koniecznością poniesienia wydatków na zakup kas i reorganizacją systemu rejestracji sprzedaży.

Poniżej zostaną omówione zasady, na jakich obowiązek ten powinien być przez podatników realizowany w 2011 r.

1. Likwidacja części zwolnień z obowiązku ewidencjonowania
2. Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących
3. Obowiązek ewidencjonowania u podatników zwolnionych z VAT
4. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
5. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania
6. Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania
7. Termin rozpoczęcia ewidencjonowania
8. Moment ewidencjonowania sprzedaży w kasie
9. Ulga na zakup kas rejestrujących
10. Używane kasy rejestrujące
11. Obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż za pomocą kas rejestrujących

Podstawa prawna

● Art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 19 ust. 1 i 11, art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 11, art. 106 ust. 4, art. 111 ust. 1, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.

● § 2–6 rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. nr 138, poz. 930.

● § 2–6 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1733.

● § 7 ust. 7–8 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania – Dz.U. z 2010 r. nr 212, poz. 1338; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1694.

● Art. 48 § 1, art. 87 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.

● Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1593.

● § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2010 r. nr 246, poz. 1649.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»