Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Unikanie podwójnego opodatkowania od dochodów z różnych źródeł

Autor: Jakub Marczak, ekspert podatkowy
Aktualizacja: 2011-04-04 00:00

W jakim państwie i w jakiej kwocie należy zapłacić podatek, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi?
W jakim państwie zainwestować, aby należny podatek był najniższy? Podatnicy osiągający dochody z zagranicy znajdą poniżej odpowiedzi na wskazane pytania oraz wiele innych cennych informacji.

I. Regulacje podatkowe
II. Unikanie podwójnego opodatkowania
III. Źródła dochodów
IV. Obowiązki administracyjne

Podstawa prawna

● Art. 3, 5a pkt 21, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

● Art. 3, 4a pkt 12, art. 20, 21, 22, 22a, 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych –Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235.

● Art. 1, 85, 94, 97 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1016.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»