Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Unikanie podwójnego opodatkowania od dochodów z różnych źródeł

Autor: Jakub Marczak, ekspert podatkowy
Aktualizacja: 2011-04-04 00:00

W jakim państwie i w jakiej kwocie należy zapłacić podatek, aby uniknąć problemów z organami podatkowymi?
W jakim państwie zainwestować, aby należny podatek był najniższy? Podatnicy osiągający dochody z zagranicy znajdą poniżej odpowiedzi na wskazane pytania oraz wiele innych cennych informacji.

I. Regulacje podatkowe
II. Unikanie podwójnego opodatkowania
III. Źródła dochodów
IV. Obowiązki administracyjne

Podstawa prawna

● Art. 3, 5a pkt 21, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.

● Art. 3, 4a pkt 12, art. 20, 21, 22, 22a, 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych –Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235.

● Art. 1, 85, 94, 97 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1016.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»