Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Ustawa żłobkowa – instrukcja dla gmin i osób zakładających działalność

Autor: Antonina Vero, specjalista w zakresie polityki rodzinnej
Aktualizacja: 2011-04-18 00:00

Od 4 kwietnia 2011 r. żłobki mogą być prowadzone na zasadach działalności gospodarczej – wynika z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Obecnie, chcąc otworzyć żłobek, wystarczy założyć firmę, zapewnić lokal i postarać się o wpis do rejestru prowadzonego przez burmistrza.

Ustawa, obok żłobków, ustanowiła też nowe formy opieki nad dziećmi do lat trzech: kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz umożliwiła objęcie ubezpieczeniem emerytalnym nianie. Specjalnie dla gmin zakładających nowe żłobki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Maluch”, z którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę żłobka w wysokości do 315 tys. zł, a na jego wyposażenie do 48 tys. zł. Przedstawiamy wypełniony wzór wniosku o dofinansowanie składany przez gminy do wojewodów. Samorządy mogą aplikować o środki tylko do 20 kwietnia 2011 r.

1. Wstęp
2. Żłobki i kluby dziecięce
3. Personel w żłobku i klubie dziecięcym
4. Przyzakładowy żłobek lub klub dziecięcy
5. Dzienny opiekun
6. Niania – indywidualna opieka nad dzieckiem
7. Nowe zadania dla gmin
8. Finansowanie instytucji opieki. Ustalanie opłat
9. Resortowy program „Maluch”

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»