Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Ustawa żłobkowa – instrukcja dla gmin i osób zakładających działalność

Autor: Antonina Vero, specjalista w zakresie polityki rodzinnej
Aktualizacja: 2011-04-18 00:00

Od 4 kwietnia 2011 r. żłobki mogą być prowadzone na zasadach działalności gospodarczej – wynika z ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Obecnie, chcąc otworzyć żłobek, wystarczy założyć firmę, zapewnić lokal i postarać się o wpis do rejestru prowadzonego przez burmistrza.

Ustawa, obok żłobków, ustanowiła też nowe formy opieki nad dziećmi do lat trzech: kluby dziecięce, opiekunów dziennych oraz umożliwiła objęcie ubezpieczeniem emerytalnym nianie. Specjalnie dla gmin zakładających nowe żłobki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Maluch”, z którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na budowę żłobka w wysokości do 315 tys. zł, a na jego wyposażenie do 48 tys. zł. Przedstawiamy wypełniony wzór wniosku o dofinansowanie składany przez gminy do wojewodów. Samorządy mogą aplikować o środki tylko do 20 kwietnia 2011 r.

1. Wstęp
2. Żłobki i kluby dziecięce
3. Personel w żłobku i klubie dziecięcym
4. Przyzakładowy żłobek lub klub dziecięcy
5. Dzienny opiekun
6. Niania – indywidualna opieka nad dzieckiem
7. Nowe zadania dla gmin
8. Finansowanie instytucji opieki. Ustalanie opłat
9. Resortowy program „Maluch”

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»