Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Komentarz do zmian ustawy o VAT od 1 kwietnia 2011 r.

Autor: Ryszard Kubacki, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2011-04-26 00:00

W kwietniu 2011 r. ustawodawca znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług oraz wiele rozporządzeń wykonawczych do niej. Przedstawiamy komentarz do znowelizowanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Przyswojenie i zrozumienie nowych regulacji jest bowiem niezbędne do prawidłowego rozliczania podatku. Opracowanie zawiera przydatne omówienie nowych przepisów, przy jednoczesnym odwoływaniu się do przepisów obowiązujących do 31 marca 2011 r. Dzięki temu Czytelnicy w prosty i przejrzysty sposób będą mogli poznać konsekwencje wprowadzonych zmian.

1. Zagadnienia ogólne
2. Nieodpłatna dostawa towarów
3. Nieodpłatne świadczenie usług
4. Podatkowe rozliczenie transakcji nabycia złomu i handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do powietrza
5. Przedstawiciel podatkowy
6. Moment powstania obowiązku podatkowego
7. Podstawa opodatkowania
8. Zabezpieczenie pieniężne przy procedurach uproszczonych
9. Odsetki od nieopłaconego podatku z tytułu importu towarów
10. Zwolnienie z VAT niektórych usług
11. Opodatkowanie rolników ryczałtowych
12. Zakres stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług
13. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu usług nabywanych w „rajach podatkowych”
14. Brak możliwości odliczania VAT z faktury VAT marża
15. Stosowanie proporcji do rozliczania podatku naliczonego
16. Zwrot VAT podróżnym
17. Zmiana stawek podatku od towarów i usług

Z powyższego komentarza wynika, że podatnicy oraz praktycy powinni dokładnie przeanalizować zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r. W wielu wypadkach mają one zasadnicze znaczenie w zakresie stawki podatku, zastosowania zwolnienia czy nawet objęcia danej czynności opodatkowaniem VAT.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»