Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Nowoczesne formy reklamy – warunki stosowania, rozliczanie, przykłady

Autor: Sławomir Biliński, konsultant podatkowy
Aktualizacja: 2011-05-16 00:00

Wydatki poniesione na reklamę przedsiębiorca może zaliczyć w koszty. Istotne jest jednak odróżnienie reklamy od reprezentacji. Wydatki na reprezentację nie są bowiem kosztem uzyskania przychodów. Poniższy tekst pomoże przedsiębiorcy rozstrzygnąć problem, czy wydatek stanowi reklamę czy reprezentację. Wskaże także wątpliwości dotyczące rozliczania nowoczesnych form reklamy.

Panująca na wolnym rynku konkurencja zmusza przedsiębiorców do szukania coraz to nowych dróg dotarcia do konsumentów. Znaczna część z tych działań przybiera nietypowe formy. Stosując którąkolwiek z form reklamy lub marketingu, przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o prawidłowym podatkowym rozliczaniu poniesionych wydatków. Wydatki poczynione na reprezentację i reklamę stwarzają bowiem liczne problemy zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

W opracowaniu zwracamy także uwagę na prawidłowe dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków na reklamę. Wskazujemy, na co zwrócić uwagę, prowadząc działania marketingowe.

I. Rozliczanie działań reklamowych i marketingowych w podatkach dochodowych
II. VAT od czynności reklamowych
III. Działania reklamowe a inne podatki i opłaty
IV. Ewidencja kosztów reklamy
V. Rozliczanie działań reklamowych i reprezentacyjnych – kontrowersyjne przykłady

Podstawa prawna

● Art. 10, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 42a, 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.
● Art. 9, 12, 15, 16, 16a, 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.
● Art. 2, 7, 8, 28b, 29, 41, 43, 86, 88, 109, 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 332.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»