Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Nowoczesne formy reklamy – warunki stosowania, rozliczanie, przykłady

Autor: Sławomir Biliński, konsultant podatkowy
Aktualizacja: 2011-05-16 00:00

Wydatki poniesione na reklamę przedsiębiorca może zaliczyć w koszty. Istotne jest jednak odróżnienie reklamy od reprezentacji. Wydatki na reprezentację nie są bowiem kosztem uzyskania przychodów. Poniższy tekst pomoże przedsiębiorcy rozstrzygnąć problem, czy wydatek stanowi reklamę czy reprezentację. Wskaże także wątpliwości dotyczące rozliczania nowoczesnych form reklamy.

Panująca na wolnym rynku konkurencja zmusza przedsiębiorców do szukania coraz to nowych dróg dotarcia do konsumentów. Znaczna część z tych działań przybiera nietypowe formy. Stosując którąkolwiek z form reklamy lub marketingu, przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o prawidłowym podatkowym rozliczaniu poniesionych wydatków. Wydatki poczynione na reprezentację i reklamę stwarzają bowiem liczne problemy zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług.

W opracowaniu zwracamy także uwagę na prawidłowe dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków na reklamę. Wskazujemy, na co zwrócić uwagę, prowadząc działania marketingowe.

I. Rozliczanie działań reklamowych i marketingowych w podatkach dochodowych
II. VAT od czynności reklamowych
III. Działania reklamowe a inne podatki i opłaty
IV. Ewidencja kosztów reklamy
V. Rozliczanie działań reklamowych i reprezentacyjnych – kontrowersyjne przykłady

Podstawa prawna

● Art. 10, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 42a, 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398.
● Art. 9, 12, 15, 16, 16a, 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.
● Art. 2, 7, 8, 28b, 29, 41, 43, 86, 88, 109, 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 332.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»