Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Jeden przelew do ZUS – skutki dla przedsiębiorców

Autor: Małgorzata Kozłowska
Aktualizacja: 2017-11-06 05:12

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego przelewu do ZUS spowoduje  określone skutki dla przedsiębiorców. Wynika to ze zmiany zasad rozliczania składek na poszczególne fundusze.  Począwszy od płatności dokonanych w styczniu 2018 r., kwota przelewu zostanie rozdysponowana według algorytmu podziału wpłat ustalanego na podstawie złożonej deklaracji ZUS DRA. W przypadku gdy płatnik składek mimo ustawowego obowiązku nie złoży deklaracji, wówczas podział wpłaty nastąpi według stóp procentowych składek na określone fundusze. 

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»