Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu

Autor: Aneta Szwęch
Aktualizacja: 2018-10-29 05:00

Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pośrednictwem kasy rejestrującej, niejednokrotnie mają wątpliwości, czy odpowiedzialność za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydanie paragonu fiskalnego obciąża wyłącznie ich jako podatnika (właściciela), czy dotyczy także pracownika, który powinien zaewidencjonować sprzedaż na kasie, ale tego nie zrobił. Otóż odpowiedzialność za brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy także pracownika. Jeżeli sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej nastąpiłaby podczas kontroli skarbowej, to w pierwszej kolejności zostanie ukarany karą grzywny pracownik.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»