Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika

Autor: Alicja Kozłowska
Aktualizacja: 2019-10-07 05:00

Płatnicy składek, obliczając wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom, muszą uwzględniać roczne limity dotyczące przekroczenia podstaw wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Także pracownicy lub zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania informacji w tym zakresie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy w przypadku, gdy w roku kalendarzowym zmienią pracę albo gdy pracują jednocześnie w kilku zakładach pracy. Brak informacji o przekroczeniu omawianych limitów może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń pensji.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»