Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Do kiedy odwrotne obciążenia, od kiedy podzielona płatność

Autor: Radosław Kowalski
Aktualizacja: 2019-10-28 05:00

Od 1 listopada 2019 r. - wraz z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności - prawodawca całkowicie likwiduje odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. W okresie przejściowym jest to problem dla podatników zobowiązanych dotychczas do stosowania odwróconego obciążenia. Muszą oni ustalić, które transakcje powinni jeszcze rozliczyć na zasadzie odwróconego obciążenia, a które podlegają już pod płatność podzieloną. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które powinny ułatwić to zadanie.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»